Sökning: "examensarbete bostäder"

Visar resultat 1 - 5 av 200 uppsatser innehållade orden examensarbete bostäder.

 1. 1. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 2. 2. Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Sofia Lundblad; Karin Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Markexploatering; markanvisning; riktlinjer; social hållbarhet; transparens; förutsebarhet; likabehandling; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis evaluates the outcome of the Law (2014:899) on guidelines for municipal land use that were adopted in 2015. According to this, all the municipalities who work with the land allocation processes, must adopt guidelines for this process. The law does not regulate in detail and it is therefore open for interpretations. LÄS MER

 3. 3. Vreta Lantmannaskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Elin Monie-Landerö; [2020]
  Nyckelord :skola; restaurering; kulturminne; byggnadsvård; ombyggnation; bevara; kulturhistoriskt värde; befintligt; tillägg; ingrepp; restoration; preservation;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har handlat om att med varsamhet göra ingrepp i befintlig byggd miljö. Att förhålla mig till det som är, till historien och till kontexten. Föremålet för mina ingrepp är Vreta Lantmannaskola och ramarna - att rita om densamma till bostäder. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkar rättsreglerna bildandet av ägarlägenheter?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jakob Lundwall; Simon Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Condominiums; three-dimensional property formation; 3D property; purpose interpretation; Property Formation Act; Joint Facilities Act; transformation of tenure; lease-purchase; zoning; Ägarlägenheter; 3D-fastigheter; 3D-fastighetsbildning; tredimensionell fastighetsbildning; FBL; fastighetsbildningslagen; syftestolkning; AL; anläggningslagen; omvandling; hyrköp; detaljplan;

  Sammanfattning : Ägarlägenheter kan ha flera fördelar med bland annat ökat boendeinflytande för den enskildelägenhetsinnehavaren, vilket var ett av målen när lagen infördes. Långt färre ägarlägenheter har bildats änvad som förutspåddes när boendeformen infördes i Sverige år 2009. LÄS MER

 5. 5. Finansiering av kommersiella fastighetsbolag : En studie om drivkrafterna bakom fastighetsbolagens ökade andel marknadsfinansiering och dess risker

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fanny Algstedt; Hilda Skoglund; [2020]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Companies; Financing Methods; Capital Market Financing; Kommersiella fastighetsbolag; Finansieringsmetoder; Marknadsfinansiering;

  Sammanfattning : Det senaste decenniet har nya finansieringsmetoder vuxit fram ibland de kommersiella fastighetsbolagens finansieringsportföljer. Framförallt emitteras företagsobligationer i en allt större utsträckning. LÄS MER