Sökning: "examensarbete brandvägg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden examensarbete brandvägg.

  1. 1. En applikation som analyserar loggfiler genererade av en brandvägg

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Data- och elektroteknik

    Författare :Henric Fondelius; [2006]
    Nyckelord :Brandvägg Loggfil PAD ECN IP Perl Reguljära uttryck;

    Sammanfattning : Målet med projektet var att skapa en applikation för Ericsson AB R&D som kan hjälpa till att analysera datatrafiken i deras nätverk (ECN). Det finns tre stycken accesspunkter till ECN som skyddas av brandväggar. Alla datauppkopplingar genom brandväggarna lagras dygnvis i loggar. Genom loggarna kan obehörig trafik upptäckas. LÄS MER