Sökning: "examensarbete bygg ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden examensarbete bygg ekonomi.

 1. 1. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 2. 2. Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Martin Linell; Robert Baric; [2020]
  Nyckelord :Partnering; samverkansform; projekt; komplext; ekonomi; lönsamhet; beställare; entreprenör; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Ekonomiska nyttan med partnering – en fallstudie av avslutade projekt Författare: Robert Baric & Martin Linell Handledare: Stefan Olander, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Johan Andersson, Partneringledare, Skanska Sverige Examinator: Radhlinah Aulin, Universitetslektor, Avdelning för Byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola Partnering: Partnering är en samverkansform mellan beställare, entreprenörer, konsulter, leverantörer och kunder som tillämpas framförallt i komplexa byggnads- och anläggningsprojekt. Istället för den traditionella byggprocessen där beställaren och entreprenören är på olika sidor av bordet skapar man tillsammans en gemensam organisation. LÄS MER

 3. 3. Industrihampa -hinder och drivkrafter för en utökad och kommersiell odling i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Helena Böcker; Paulina Lind; [2019]
  Nyckelord :industrial hemp; environmental goals; livestock; cultivation; cycle perspective; industrihampa; miljömål; köttdjursuppfödning; odling; kretsloppsperspektiv;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tids största miljöproblem. Kött är det livsmedel som ger störst klimatpåverkan då ca 70 procent av de grödor som odlas används som djurfoder och idisslande djur släpper ut metan. Nästan en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från animalieproduktion. LÄS MER

 4. 4. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) i praktiken : En studie av BIM i praktiken hos Peab Bygg Öst 1

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Hewan Nayoli Pinto Dias dos Santos; [2018]
  Nyckelord :BIM; construction bidding; preconstruction phase; construction execution; visualization; 3D printer; efficiency; implementation.; BIM; anbud- och kalkylskede; projektering; produktion; visualisering; 3D skrivare; effektivisering; implementering.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrevs under höstterminen 2014 i samarbete med Peab region Bygg Öst 1 i Stockholm och syftar till att utreda hur dem arbetar med BIM i praktiken. Examensarbetaren fördjupar sig i ämnesområdet BIM och hur användningen av den 3D tekniken kan se ut i praktiken i arbetslivet. LÄS MER

 5. 5. Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö i produktion : En analys av problemområden och utvecklingsmöjligheter som kan resultera i tids- och kostnadseffektivisering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Philip Linnskog; Samuel Tanskanen; [2018]
  Nyckelord :kvalitet; miljö; arbetsmiljö; effektivisering; lönsamhet; digitalisering; ledningssystem; KMA;

  Sammanfattning : För att uppnå en högkvalitativ slutprodukt ställs idag allt högre krav på den som utför arbetet. Byggprojektets ingående processer ska planeras, utföras, kontrolleras, uppföljas samt dokumenteras. LÄS MER