Sökning: "examensarbete bygg och miljöteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden examensarbete bygg och miljöteknik.

 1. 1. Sprickbildning i platta på mark orsakad av oliksidig uttorkning : En finit elementanalys

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Oskar Johansson; Johan Olsson; [2018]
  Nyckelord :betong; uttorkning; oliksidig; fuktgradient; platta på mark;

  Sammanfattning : Betong är idag ett av de mest använda byggnadsmaterialen och konstruktionen platta på mark en av de vanligaste grundläggningsmetoderna. Problem med sprickbildning i konstruktionen är vanligt förekommande och orsakas troligen av oliksidig uttorkning. Vid uttorkning krymper betong beroende på hur fuktig omgivningen är. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av ett onlinebokningssystem för besöksnäringen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Adam Jägerstedt; [2018]
  Nyckelord :UX-design; interaktionsdesign; tjänstedesign; nudging; användargränssnitt; bokningssystem;

  Sammanfattning : De digitala tjänsterna växter och tar allt mer plats i vår vardag, näst intill 100 procent av den svenska befolkningen besöker internet och många av dem gör det via mobiltelefonen. Samhällsutvecklingen blir således att tjänster som tidigare ägt rum i det fysiska förflyttas till det digitala. LÄS MER

 3. 3. Ta med arbetet till naturen : Ett utomhuskontor för framtidens hållbara samhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Lovisa Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuskontor; utekontor; miljöpsykologi; utomhuspedagogik; folkhälsa; landskapsarkitektur; utomhusmöbel; produktdesign; småskalig produktion; innovation; hållbart samhälle; social hållbarhet; hållbar samhällsrelevans; offentlig utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Detta examensarbete bygger på möjligheten och längtan om att få arbeta utomhus med kontorsarbete. Vi tillbringar stora delar av våra liv på våra arbetsplatser. Ofta är det inomhusarbete, främst framför en dator eller ett skrivbord. Vi har få soldagar i Sverige och behöver dagsljus och utomhusvistelse för att må bra. LÄS MER

 4. 4. Böjprovning av stålförstärkta limträbalkar

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Fredrik Jannesson; [2017]
  Nyckelord :Glulam; steel; cross section; strength; stiffness; Limträ; plåt; tvärsnitt; styrka; styvhet;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks limträbalkars styrka och styvhet och hur dessa parametrar ändrar sig när balkarna förstärks med plåt. En litteraturstudie har genomförts för att ta reda på vad som gjorts tidigare vid diverse förstärkningsförsök av limträbalkar. Limträbalkar har högre hållfasthet än vanligt konstruktionsvirke. LÄS MER

 5. 5. Förbättringsåtgärder vid nybyggnation av småhus för att uppnå kommande energikrav : En simuleringsstudie i IDA ICE

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Johanna Engelmark; [2017]
  Nyckelord :energy requirements; energy usage; energy s vings; new construction; building construction regulations; energy simulation; energy analysis; IDA ICE; energikrav; energianvändning; energibesparing; nybyggnation; Boverkets byggregler; energisimulering; energianalys; IDA ICE;

  Sammanfattning : EU har ställt höga krav på energianvändning i byggnader genom ett nytt direktiv där respektive medlemsland har fått i uppdrag att ta fram gränsvärden för energianvändning i just sitt land. I Sverige har Boverket fått detta ansvar. LÄS MER