Sökning: "examensarbete bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden examensarbete bygg.

 1. 1. Anbudskalkylering : Kalkylering av byte av takkonstruktion på kanslidelen av Skellefteå kommuns ishockeyhall Kopparhallen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Martin Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Anbudskalkylering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i de praktiska erfarenheter som jag fått under min verksamhetsförlagda utbildning vid kalkylavdelningen hos Contractor bygg i Skellefteå så behandlar detta examensarbete anbudskalkylering. Jag har genomfört en kalkyl på ett byte av takkonstruktion på kanslidelen på ishockeyhallen Kopparhallen som Skellefteå kommun haft ute på avrop. LÄS MER

 2. 2. Arbetsberedning : Examensarbete Bygg och anläggning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oskar Sterling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Geoteknik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Maria Bärring; Josefin Thoresson; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trafikverket har tillsammans med andra aktörer inom bygg- och anläggningssektorn bland annat satt upp som mål att utsläpp av växthusgaser ska minskas med 50 % år 2030 jämfört med år 2015. I anläggningsprojekt utgör transport av schaktmassor den största delen av utsläppen. LÄS MER

 4. 4. Energiåtervinning av trärester-träbyggnaders roll i en klimatneutral byggsektor

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringar förorsakade av växthusgasutsläpp är ett globalt problem. I Sverige står bygg- och anläggningssektorn för en betydande andel av landets klimatpåverkan. I dagens samhälle finns ett växande behov av fler bostäder, större bostadsytor samt mer infrastruktur vilket utgör en stor utmaning inför framtiden. LÄS MER

 5. 5. Fönstrets akustiska påverkan på lättbyggnadskonstruktioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Elin Sandin; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Lättbyggnadskonstruktioner; Fönster; Byggnadsakustik; Rumsakustik;

  Sammanfattning : Examensarbetet sker i samarbete med ett företag som bygger flerbostadshus i trä, genom industriell produktion av moduler. Tyréns har tillsammans med företaget, Lindbäcks Bygg, upptäckt att fönster med hög ljudisolering inte presterar som förväntat i deras ytterväggar, byggda i lättbyggnadsteknik. LÄS MER