Sökning: "examensarbete bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade orden examensarbete bygg.

 1. 1. Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag. En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Madeleine Ulriksson; Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Ledarskap; distribuerat ledarskap; digital kontext; riktning; samtalsinteraktion; artefakt; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Ett distribuerat ledarskap i en digital vardag - En kvalitativ studie om distribuerat ledarskap i en digital kontext. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65/ SMKK60 Examensarbete för kandidatexamen, 15hp, VT2021 Författare: Amanda Björk & Madeleine Ulriksson Handledare: Johan Alvehus Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för hur distribuerat ledarskap sker i digitala möten. LÄS MER

 2. 2. The impact of building regulations on the price of a property : A study on the construction and real estate industry's views on building regulations

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Therese Jensen; Philip Söderman; [2021]
  Nyckelord :National Board of Housing; housing market; construction costs; building regulations; new production; Planning and Building Act; planning process; pricing; production costs; interpretation; boverket; bostadsmarknad; byggkostnad; byggregler; nyproduktion; plan- och bygglagen; planprocess; prissättning; produktionskostnader; tolkningsfrihet;

  Sammanfattning : Sweden is currently experiencing major population growth, focused predominantly in and around its major cities. This has created an ongoing challenge for municipalities to ensure housing supply meets demand, in turn increasing the required rate of construction. LÄS MER

 3. 3. Anbudskalkylering : Kalkylering av byte av takkonstruktion på kanslidelen av Skellefteå kommuns ishockeyhall Kopparhallen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Martin Ottosson; [2021]
  Nyckelord :Anbudskalkylering;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i de praktiska erfarenheter som jag fått under min verksamhetsförlagda utbildning vid kalkylavdelningen hos Contractor bygg i Skellefteå så behandlar detta examensarbete anbudskalkylering. Jag har genomfört en kalkyl på ett byte av takkonstruktion på kanslidelen på ishockeyhallen Kopparhallen som Skellefteå kommun haft ute på avrop. LÄS MER

 4. 4. Främjandet av hållbara byggnader - En studie om hållbara val och intentioner inom fastighetsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Matilda Hinsegård; Alice Lingegård; [2021]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; Hållbara byggnader; Fastighetsutveckling; Fastighetsutvecklare; Miljöcertifiering; Nyproduktion; Klimatneutralitet; Sustainable development; Sustainable buildings; Property development; Property developer; Environmental certification; New production; Climate neutrality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågan är idag högaktuell inom samhällets alla sektorer och inte minst inom bygg- och fastighetssektorn. Hållbart byggande är idag något som uppmuntras och ett bra verktyg för att uppnå detta är miljöcertifieringar, som hjälper aktörer, såsom fastighetsutvecklare, att bygga hållbara byggnader. LÄS MER

 5. 5. Dynamik och Dämpning för Samverkansbroar med Tågtrafik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Martin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :dynamisk analys; samverkansbro; ändskärm; järnvägsbro; höghastighetståg; modalanalys; direkt tidsintegration; vertikal acceleration; fjädrar; dashpot; jord-bro interaktion; BRIGADE Plus; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : För att svensk järnvägsinfrastruktur skall kunna vara konkurrenskraftig i jämförelse med mindre miljövänliga alternativ krävs kapacitetsutbyggnad och hastighetsökning av det svenska järnvägsnätet. Vid hastigheter över 200 km/h finns krav på att dynamiska analyser behöver utföras. LÄS MER