Sökning: "examensarbete bygg"

Visar resultat 16 - 20 av 132 uppsatser innehållade orden examensarbete bygg.

 1. 16. Reinforced Concrete Structures Subjected to Imposed Deformations: A Study of Cracking due to Shrinkage in Slab Foundations for Residential Houses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Henrik Johansson; Martin Heinegård; [2020]
  Nyckelord :Reinforced concrete structures; nonlinear finite element analysis; crack widths; imposed deformations; shrinkage; foundation slabs; fracture mechanics; Atena 2D; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The need for limiting crack widths in reinforced concrete structures is due to durability, tightness towards gaseous and liquid substances, and for aesthetic reasons. Although concrete cracks at relatively low tensile stresses and can not be avoided, strategies for crack control can be adopted to meet the requirements. LÄS MER

 2. 17. Jakten på det klimatsmarta fixet : En fallstudie om hur arbetssätt och materialval vid kakling av badrum kan minska negativ miljöpåverkan på ett byggföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Karolina Ahlgren; [2020]
  Nyckelord :leveling compound; screed; tile adhesives; hazardous substances; carbon dioxide; environment; climate; construction; bathroom; concrete; tiling; avjämningsmassa; flytspackel; fästmassa; kakelfix; farliga ämnen; koldioxid; miljö; klimat; bygg; badrum; betong; kakling;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete som utförts isamarbete med byggföretaget K360 i Uppsala. De arbetar medkakling av badrum i renovering och nybyggnation. LÄS MER

 3. 18. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 4. 19. Examensarbete : Skillnader mellan teoretisk, planerad och praktiskt genomförd projektledning inom anläggningsbyggande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Projektledning; bygg- och anläggningssektorn; planeringsprocess; projektstyrning;

  Sammanfattning : The Swedish population is growing and is expected to hit 11 million in 2025, at the same time there is a lack of residence. Beside the need to construct residence there is also a need for increased infrastructure for a growing city. LÄS MER

 5. 20. PROJEKTERINGSÖVERSYN PÅ NCC I UMEÅ

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Olofsson Simon; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : During the design phase of a building and construction project, blueprints are reviewed. This can be done in slightly different ways, which can also give different consequences for the involved tasks or increased costs for the company if faults were not noticed in time before the next stage of the construction process. LÄS MER