Sökning: "examensarbete bygglogistik"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete bygglogistik.

 1. 1. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER

 2. 2. Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Omar Issa; Hadi Issa; [2019]
  Nyckelord :Myloc; logistics coordination tools; logistics; construction logistics; efficiency improvement.; Myloc; logistiksamordningsverktyg; logistik; bygglogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. LÄS MER

 3. 3. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 4. 4. Measuring logistics performance in construction

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Anna Pärsdotter; Jessica Szymasek; [2014]
  Nyckelord :Prestationsmätning; mått; nyckeltal; tredjepartslogistik; bygglogistik; kravspecifikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en fallstudie av Servistik AB som idag önskar vidareutveckla sitt mätrelaterade arbete. Detta för att internt kunna påvisa att de aktiviteter man uträttar görs på ett effektivt sätt, men också för att kunna påvisa att dessa aktiviteter skapar värde för kunden. LÄS MER

 5. 5. Byggnadslogistik i infrastrukturprojekt för effektivare användning av grävmaskiner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jari Kuronen; Jonas Lundgren; [2013]
  Nyckelord :construction; excavator; logistics; infrastructure; resource management; optimization; utilization; anläggning; bygglogistik; effektivisering; grävmaskin; logistik; resurshantering; samordning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på högskoleingenjörsprogrammet för Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Svensk Bygglogistik AB. Arbetet diskuterar betydelsen av byggnadslogistik i ett infrastrukturprojekt för att uppnå en högre utnyttjandegrad för grävmaskiner med stöd av logistiksamordningsverktyg. LÄS MER