Sökning: "examensarbete bygglov"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete bygglov.

 1. 1. Planering för cykelparkering vid bostaden - En studie av planeringsstrategier utifrån boendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Dahlqvist; Hanna Järpedal; [2020]
  Nyckelord :Cykelparkering; Bostaden; Cykelplanering; Planeringsstrategier; Parkeringsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are national goals in Sweden for increasing the proportion of trips made by bicycle. Many believe that this partly can be achieved by improving bicycle infrastructure and recently parking facilities have been gaining more attention in bicycle planning. LÄS MER

 2. 2. Kvaliteter i offentliga rum genom temporära användningar Fallstudier av offentliga miljöer inom kommunal planering i Halmstad och Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Stefan Bobovac; [2020]
  Nyckelord :Temporär användning; Kommunal stadsutveckling; Dialog; Aktivering; Målsättning; Jämförelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka kvaliteter som ”temporär användning” skapar inom kommunal svensk stadsutveckling, men även hur temporär användning används. Idag finns det regelverk enligt reglering av Plan-och bygglagen (PBL) som styr hur offentliga miljöer på gator och torg får användas och går under begreppet "tillfällig användning" enligt anvisningar för bygglov och detaljplaner. LÄS MER

 3. 3. Att klimatdeklarera byggnader : En studie om utmaningar och möjligheter med Boverkets förslag på klimatdeklarationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Agnes Östberg; Josefin Torgersson; [2020]
  Nyckelord :Material; Klimatpåverkan; Byggprojektering; LCA; Klimatdeklaration; Byggmaterial; Bjälklag; CO2-ekvivalenter;

  Sammanfattning : The increased greenhouse effect is today a global environmental problem that affects all living things on our planet. One fifth of the domestic emissions of greenhouse gases in Sweden originate from the construction and real estate sector. LÄS MER

 4. 4. Digitalisering av plan- och byggprocessen

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Aron Karlsson Roos; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Detaljplaner; Bygglov; Handläggning;

  Sammanfattning : Under sista läsperioden för studerande på samhällsbyggnadsprogrammet ska studenterna genomföra ett examensarbete under 10 veckor. Aktuellt examensarbete genomförs på samhällsbyggnadsförvaltningen på Kalix kommun. LÄS MER

 5. 5. Bygglovsregler för Tiny Homes : En sammanställning över de lagar som gäller idag och de möjligheter som finns för Tiny Homes i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Nicole Ripa; [2019]
  Nyckelord :Tiny Home; Tiny Home; hållbart boende; bygglov; attefallshus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har forskningsfrågan: Hur ser bygglovsregler kring Tiny Homes ut idag, hur används de och hur begränsar detta en fortsatt utveckling av konceptet? Ett Tiny Home är ett boende på en liten yta där man strävar efter att leva mer hållbart och mindre materiellt. Syftet med examensarbetet har varit att sammanställa de bygglovsregler som finns gällande Tiny Homes. LÄS MER