Sökning: "examensarbete byggproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden examensarbete byggproduktion.

 1. 1. Avstämningsmetod för installatörer kopplat till slutkostnadsprognos

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Kim Löfgren; Lisa Hannula Virving; [2019]
  Nyckelord :Reconciliation; control documents; calculation; time schedule; Avstämning; styrdokument; kalkyl; tidplan;

  Sammanfattning : This master thesis has mainly been built on interviews with interested parties at Arcona and the installer, Nymans Elektriska, since it was decided to limit the study only to the project Glömstaskolan. The aim of the study is that Arcona should be able to report a more accurate final cost forecast to the client regarding the installer and to simplify the reconciliation for both the construction company and the installer. LÄS MER

 2. 2. Hand- och armvibrationer i byggbranschen : En studie av vilka faktorer som bidrar till uppkomsten av vibrationsskador

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Tillämpad mekanik; Uppsala universitet/Tillämpad mekanik

  Författare :Zsofia Böör; Clara Sporrong; [2019]
  Nyckelord :vibration; arbetsmiljö; attityd beteende; arbetsskada; vibrationsreducering; byggproduktion;

  Sammanfattning : At today's construction sites, most of the work is carried out using hand-held and or hand-operated machines that create vibrations. Work with hand-held vibrating machines can result in damage to vessels, nerves and muscles, sometimes even on the skeleton, during continuous work. LÄS MER

 3. 3. Logistik vid förtätning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Egzon Mehmeti; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Försörjningskedjor; Förtätning; Byggherre; Kommun; Samordning; Logistics; Supply Chain Management; Construction; Client; Municipality; Densification; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Förtätning och byggande i urbana miljöer innebär stora utmaningar för alla inblandade parter, stadens invånare, verksamheter och besökare. Låg effektivitet- och produktivitetsutveckling i byggbranschen, tillsammans med ökade miljökrav är ett par av de främsta utmaningarna. LÄS MER

 4. 4. De kulturella utmaningarna inom ledningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Robin Ommar; Oscar Nyquist; [2018]
  Nyckelord :Management system; business development; continuous improvement; construction production; learning organizations; improvement work. Ledningssystem; verksamhetsutveckling; ständiga förbättringar; byggproduktion; lärande organisationer; förbättringsarbete.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur inställningen till ledningssystem är hos de anställda på företag inom svensk byggindustri. Arbetet ämnar även identifiera de kulturella utmaningar som kan uppstå vid användningen av ledningssystem. Studien har genomförts som en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag. LÄS MER

 5. 5. En lönsammare uttorkningsprocess i byggproduktion : En studie om kostnad & miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Oskar Kling; Christoffer Schyllert Römo; Alexander Sundberg Viebke; [2018]
  Nyckelord :Diesel; Pelletspanna; Fjärrvärme; Uttorkning; NOx; Hetvattensystem; Hetluftsystem; Effektbehov;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har olika metoder för uttorkning inom byggproduktion undersökts, samt hur val av energislag påverkar miljön men även dess kostnader. Till uttorkningsprocessen finns olika alternativ att använda sig av. Oftast används fjärrvärme då detta anses vara den mest miljö- och kostnadseffektiva metoden. LÄS MER