Sökning: "examensarbete byggteknik med arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden examensarbete byggteknik med arkitektur.

 1. 1. Väggelement i trä : Prefab vs platsbyggt

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marsingal Sidabutar; Pervin Kilic Marouf; [2020]
  Nyckelord :timber-framed houses; prefabrication; building system; unit time; dampness; cost analysis; sustainability; expected life span; wall elements; environment; lösvirke; prefabricering; byggsystem; enhetstid; fukt; kostnadsanalys; hållbart byggande; livslängd; väggelement; miljö;

  Sammanfattning : Prefabricering av väggelement är en byggmetod under stark framväxt i byggandet av småhus de senaste decennierna. Kostnadseffektiviteten nämns ofta som ett skäl till att prefabricering av småhus har en sådan stor framväxt. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av olika fuktmodeller för dimensionering av KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :CLT; moisture; Eurocode 5; weather protection; service classes; load-duration classes; design; KL-trä; fukt; Eurokod 5; klimatklass; lastvarighetsklass; väderskydd; dimensionering;

  Sammanfattning : Byggnader konstruerade av KL-trä har blivit allt vanligare i Sverige och i resten av världen de senaste 20 åren. Trä är en förnyelsebar resurs och materialet tillåter varierad arkitektur. Eftersom trä är ett hygroskopiskt material finns det risker med att utsätta konstruktionen för nederbörd. LÄS MER

 3. 3. Riskerna med framförande av maskiner i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Christopher Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Construction Machines; Risks; Machine drivers; accidents; work saftey; working evironment; Bygg- och anläggningsmaskinsförare; risker; olyckor; arbetssäkerhet; arbetsmiljö.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In the construction industry a total 1470 accidents occurred 2018 where some of them also led to fatal outcome (Arbetsmiljöverket, 2018). The qualification to be a construction machine operator are both long and thorough and will give the operator the prerequisites to convey the construction machine in a safe way on different construction sites. LÄS MER

 4. 4. Fritidshus 2.0

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Frida Törnkvist; Maria Metzler Sædén; [2019]
  Nyckelord :Holiday home; leisure; leisure area; log house; post and plank; sustainable.; Fritidshus; fritid; fritidsområde; timmerhus; skiftesverk; hållbart.;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete gjort inom byggnadsingenjörsutbildningen, inriktning arkitektur, vid Kungliga Tekniska Högskolan. Att ha ett alternativt boende, en sommarstuga, ett fritidshus har varit en del av den svenska kulturen under lång tid. LÄS MER

 5. 5. Plats Hus Människa - En Berättelse

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Martin Ahlén; [2016]
  Nyckelord :Fenomenologi; Peter Zumthor; Juhani Pallasmaa; Christian Norberg-Schultz; Sverre Fehn; Martin Heidegger; Arkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Plats Hus Människa: En berättelse (Place House Person: A story) is a master thesis in architecture that describes a project from start to near completion in full scale. Since my personal relation to the site is strong, my point of departure is the phenomenological architecture. This architectural movement emphasizes the importance of place. LÄS MER