Sökning: "examensarbete byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 256 uppsatser innehållade orden examensarbete byggteknik.

 1. 1. Väderskydd för träkonstruktioner : En studie av vad som påverkar beslutet och dess möjliga effekter på uttorkningstid och mögeltillväxt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Simon Lundquist; Filip Ekman; [2020]
  Nyckelord :CLT; Microbial growth; WUFI; Moisture; KL-trä; Mikrobiell påväxt; WUFI; Fukt;

  Sammanfattning : I detta examensarbete studeras vad som styr valet att använda väderskydd under produktion av träbyggnader som innehåller KL-trä. Rapporten tar upp teori om hur trä beter sig i olika klimat, en fallstudie bestående av fuktmätningar som används för att beräkna uttorkningstiden och mögeltillväxten med datorprogrammet WUFI. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av olika fuktmodeller för dimensionering av KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :CLT; moisture; Eurocode 5; weather protection; service classes; load-duration classes; design; KL-trä; fukt; Eurokod 5; klimatklass; lastvarighetsklass; väderskydd; dimensionering;

  Sammanfattning : Byggnader konstruerade av KL-trä har blivit allt vanligare i Sverige och i resten av världen de senaste 20 åren. Trä är en förnyelsebar resurs och materialet tillåter varierad arkitektur. Eftersom trä är ett hygroskopiskt material finns det risker med att utsätta konstruktionen för nederbörd. LÄS MER

 3. 3. Comparison of two different materials on frame systems with focus on life cycle analysis.

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Josif Ibrahim; Ahmad Kateesh; [2020]
  Nyckelord :concrete; steel; life cycle analysis; structural engineering; konstruktion; betong; stål; livscykelanalys; stommaterial;

  Sammanfattning : The structural engineer should not only be able to perform design calculations but also findmore efficient solutions for building parts. The purpose of this thesis is to redesign a concreteframe for a house (an apartment building) into a light frame with steel columns andcompartment walls, as well as perform a life cycle analysis for materials on both frames anddetermine the frame with the lowest environmental impact. LÄS MER

 4. 4. Bedömning av tekniska möjligheter och begränsningar med termografering vid inspektion av betongkonstruktioner : En studie med tillämpning på nedströmssidan av betongdammars frontplatta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Lisa Bäckman; Elin Englundh; [2020]
  Nyckelord :termografering; värmekamera; betongkonstruktion; dammanläggning; simulering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the visibility of cracks and other damages on concrete structures using thermography, with application on the downstream side of the concrete dam’s front plate. The project is in collaboration with Vattenfall AB whom expressed to investigate new alternative methods when inspecting hydroelectric dams. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av projekteringsrelaterade avvikelser i ROT-projekt mellan entreprenadformer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Maria Block; Ida Sundell; [2020]
  Nyckelord :Entreprenadform; ROT-projekt; Avvikelse; Projektering;

  Sammanfattning : Generellt i byggbranschen avslutas sällan ett projekt utan att ha stött på hinder. För Region Uppsala har ROT-projekt, som står för renovering, ombyggnad och tillbyggnad, ofta slutat dyrare än förväntat. LÄS MER