Sökning: "examensarbete campus helsingborg"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden examensarbete campus helsingborg.

 1. 1. Matkultur som verktyg för destinationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Robert Simonsson; Linus Svensson; [2020]
  Nyckelord :Matkultur; gastronomi; destinationsutveckling; destination marketing organizations; strategi; samverkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel: En studie av matstaden Malmö - från post-kockumsk depression till hållbar foodie-destination - Matkultur som verktyg för destinationsutveckling Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65: Examensarbete för kandidatexamen Författare: Robert Simonsson och Linus Svensson Handledare: Malin Andersson Nyckelord: Matkultur, gastronomi, destinationsutveckling, destination marketing organizations (DMO:s), strategi, samverkan Syfte: Uppsatsen syftar till att öka förståelsen kring hur gastronomi och matkultur kan integreras i det praktiska arbetet med destinationsutveckling bland olika aktörer, såväl offentliga som privata, i en urban kontext. För att undersöka detta fördjupar vi oss i den lokala matkulturen och hur dess karaktärsdrag uttrycks genom olika aktörers aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters motivation till att återförsälja kläder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emelie Olesen; [2020]
  Nyckelord :consumers as resellers; konsumentåterförsäljare; konsumentbeteende; motivationer; second hand; kläder; hållbarhet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Konsumenters motivation till att återförsälja kläder. Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid institutionen för service management och tjänstevetenskap, Lunds Universitet, Campus Helsingborg. KSMK65 Examensarbete för kandidatexamen, VT2020, 15 HP. LÄS MER

 3. 3. Dagligvaror fram till dörren: En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kan komma att utvecklas till följd av ökad e-handel.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Larsson; Kenney Thomasson; [2020]
  Nyckelord :Den digitala köpprocessen; e-grocery; logistik; last mile; Social Sciences;

  Sammanfattning : Titel:​ ​Dagligvaror fram till dörren: ​En flermetodsstudie om hur dagligvaruhandeln har och kommer utvecklas till följd av ökad e-handel. Författare:​ ​Emma Larsson & Kenney Thomasson Nivå:​ ​Kandidatuppsats i kursen KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2020. LÄS MER

 4. 4. "Jag tror att jag skulle kunna avvänja mig vid vikten av att äga": Kollaborativ modekonsumtion utifrån konsumentens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Frida Otteborn; Frida Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: “Jag tror att jag skulle kunna avvänja mig vid vikten av att äga” Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp, VT20 Författare: Frida Otteborn och Frida Jonsson Handledare: Eerika Saaristo Nyckelord: Kollaborativ konsumtion, Teorin om planerat beteende, konsumtionsbeteende, hyra kläder, fast fashion Syfte: Syftet med studien är att öka förståelsen för den mening som kollaborativ modekonsumtion fyller samt hur konsumenters deltagande påverkas. Frågeställningar: Vilken mening fyller kollaborativ modekonsumtion för konsumenten? Hur påverkas konsumenters deltagande i kollaborativ modekonsumtion? Metod: Studien har tillämpat ett kvalitativt tillvägagångssätt och insamlingen av empirin har skett genom semistrukturerade intervjuer riktat till de som antingen har hyrt eller bytt kläder. LÄS MER

 5. 5. Riskerna med framförande av maskiner i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Christopher Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Construction Machines; Risks; Machine drivers; accidents; work saftey; working evironment; Bygg- och anläggningsmaskinsförare; risker; olyckor; arbetssäkerhet; arbetsmiljö.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In the construction industry a total 1470 accidents occurred 2018 where some of them also led to fatal outcome (Arbetsmiljöverket, 2018). The qualification to be a construction machine operator are both long and thorough and will give the operator the prerequisites to convey the construction machine in a safe way on different construction sites. LÄS MER