Sökning: "examensarbete chalmers"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete chalmers.

 1. 1. Evaluation and Scania customisation of the Digital Human Modelling tool IMMA

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elma Bašić; Malin Idoffsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ergonomics is of growing concern for many producing companies. Both the ergonomics of the intended user and the ergonomics concerning the handling and assembling of the product. LÄS MER

 2. 2. Simulating Human-Robot Collaboration : - An example from cab assembly

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Björn Backman; Carl S:T Clair Renard; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis report conducted at the Department of Production Engineering at KTH. The master thesis is a part of the ToMM (Collaborative Team of Man and Machine) project which involves Swerea IVF, Volvo Cars, Volvo Group, Scania and Linköping University. LÄS MER

 3. 3. BIM som en effektivisering av processindustrin : en fallstudie på COWI Management AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Eric Wallin; [2012]
  Nyckelord :3D; BIM; LEAN; Processindustri; Samordning;

  Sammanfattning : Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. LÄS MER

 4. 4. Något om inverkan av operationsrumskläder på halten luftburna bakteribärande partiklar under pågående operation : Some observations on the impact of clothing systems on the concentration of airborne bacteria-carrying particles during surgery

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggvetenskap

  Författare :Jonas Hallberg-Borgqvist; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utforts i omradet skyddsventilation vidavdelningen for installationsteknik, Kungliga Tekniska Hogskolan.Examensarbetet omfattar 30 kurspoang och ar den avslutande delen icivilingenjorsutbildningen.Fragestallningar diskuteras om den inverkan kladsystem har for luftensrenhet i operationsrum under pagaende operation. LÄS MER

 5. 5. Automatic Searching in Electronic Health Records

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola / Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers); Chalmers University of Technology / Department of Computer Science and Engineering, Computing Science (Chalmers)

  Författare :Margareta Michnik; [2010]
  Nyckelord :Datalogi; Computer science;

  Sammanfattning : Dagens patientjournaler består till stor del av strukturerad information, som gör det lätt för vårdpersonalen att få en överblick över en patient. Men patientjournalerna innehåller även en stor mängd ostrukturerad information, det vill säga beskrivningar om en patient i löpande text. LÄS MER