Sökning: "examensarbete chalmers"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden examensarbete chalmers.

 1. 1. Reinforced Concrete Structures Subjected to Imposed Deformations: A Study of Cracking due to Shrinkage in Slab Foundations for Residential Houses

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Henrik Johansson; Martin Heinegård; [2020]
  Nyckelord :Reinforced concrete structures; nonlinear finite element analysis; crack widths; imposed deformations; shrinkage; foundation slabs; fracture mechanics; Atena 2D; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The need for limiting crack widths in reinforced concrete structures is due to durability, tightness towards gaseous and liquid substances, and for aesthetic reasons. Although concrete cracks at relatively low tensile stresses and can not be avoided, strategies for crack control can be adopted to meet the requirements. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart campus : Verksamhetens påverkan på energianändningen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Robin Lindfors; Niklas Luiga; Albin Wulfsberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ser över energianvändningen i tre av byggnaderna på KTH:s campus på Valhallavägen under fyra månader 2019 och motsvarande månader 2020. Byggnaderna som innefattas i studien är A0043003 (huvudbyggnaden), A0043038 (M-byggnaden) och A0043032 (U-huset). LÄS MER

 3. 3. Evaluation and Scania customisation of the Digital Human Modelling tool IMMA

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Elma Bašić; Malin Idoffsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ergonomics is of growing concern for many producing companies. Both the ergonomics of the intended user and the ergonomics concerning the handling and assembling of the product. LÄS MER

 4. 4. Simulating Human-Robot Collaboration : - An example from cab assembly

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Björn Backman; Carl S:T Clair Renard; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a master thesis report conducted at the Department of Production Engineering at KTH. The master thesis is a part of the ToMM (Collaborative Team of Man and Machine) project which involves Swerea IVF, Volvo Cars, Volvo Group, Scania and Linköping University. LÄS MER

 5. 5. BIM som en effektivisering av processindustrin : en fallstudie på COWI Management AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Ingenjörshögskolan

  Författare :Eric Wallin; [2012]
  Nyckelord :3D; BIM; LEAN; Processindustri; Samordning;

  Sammanfattning : Building Information Modeling eller byggnadsinformationsmodellering används idag inom byggbranschen för att effektivisera projekteringsprocessen. Denna metod är fortfarande relativt ny inom branschen men är på väg att bli en branschstandard. LÄS MER