Sökning: "examensarbete cykel"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden examensarbete cykel.

 1. 1. Planering för cykelparkering vid bostaden - En studie av planeringsstrategier utifrån boendes perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Frida Dahlqvist; Hanna Järpedal; [2020]
  Nyckelord :Cykelparkering; Bostaden; Cykelplanering; Planeringsstrategier; Parkeringsplanering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : There are national goals in Sweden for increasing the proportion of trips made by bicycle. Many believe that this partly can be achieved by improving bicycle infrastructure and recently parking facilities have been gaining more attention in bicycle planning. LÄS MER

 2. 2. Externa och halvexterna handelsetableringar : En kvalitativ analys av attityder och drivkrafter för planering och utveckling av externhandel i Gävleborgs län

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Lisa Blom; Johanna Fridh; [2020]
  Nyckelord :External trade establishments; sustainable development; sustainable urban development; business development; transport efficiency; passenger car; Externa handelsetableringar; hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; näringslivsutveckling; transporteffektivitet; personbil;

  Sammanfattning : Det svenska transportsystemet är i dagsläget till stor del fossilberoende och efterfrågan på transporter förväntas öka det närmaste decennierna. En ökad efterfrågan på transporter genererar i sin tur ökade utsläpp, vilket medför negativa effekter på människors hälsa men även på miljön. LÄS MER

 3. 3. Designkoncept för transport av hund. En lösning för att ta med hunden på cykelturen.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Ida Sandberg; Maria Stark; [2020]
  Nyckelord :Sidovagn; Thule; Användarcentrerat; Hund; Cykel; Designkoncept; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln har blivit ett allt vanligare transportmedel i Sverige. Som en följd av detta kommer nya lösningar och metoder krävas för att cykeln ska kunna ersätta bilen, exempelvis som vid till transport av husdjur. LÄS MER

 4. 4. Waste heat recovery systems : Fuel energy utilisation for a marine defence platform

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Filip Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Waste heat; Efficiency; Energy; Thermal energy storage; Marine; Restvärme; Verkningsgrad; Energi; Termisk energilagring; Marin;

  Sammanfattning : This report is a thesis for BTH in collaboration with the company Saab Kockums AB. In order to meet future environmental and economical demands, a vessel must reduce its fuel consumption to have a smaller climate impact and save money. LÄS MER

 5. 5. Design and Optimization of a Sodium-Molten Salt Heat Exchanger for Concentrating Solar Power applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Salvatore Guccione; [2020]
  Nyckelord :Concentrating solar power CSP ; liquid sodium; advanced molten salt; chloride salt; heat exchanger HX ; shell and tube; CSP Gen3 Liquid-Phase Pathway; Modelica; Termisk solkraft; CSP; flytande natrium; avancerat smält salt; kloridsalt; värmeväxlare HX ; skal och rör; CSP Gen3 Liquid-Phase Pathway; Modelica;

  Sammanfattning : Concentrating Solar Power (CSP) is one of the most promising renewable energybased electricity generation technologies to deal with the increasing demand of power consumption and environmental sustainability. With the aim of achieving the 2020 SunShot cost target for CSP of 60 USD/MWh, the United States Department of Energy presented, in May 2018, the Gen3 CSP initiative. LÄS MER