Sökning: "examensarbete databas"

Visar resultat 1 - 5 av 157 uppsatser innehållade orden examensarbete databas.

 1. 1. Right fit Database Technology for Discounts

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Annelie Sinander; Alexandra Galonja; [2022]
  Nyckelord :Database Technologies; Discounts; SQL; NoSQL; Latency; Signal-to-noise-ratio; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i syfte att jämföra hur fyra olika databashanterare (DBMS) presterar inom ett begränsat antal områden för att därigenom dra slutsatser kring vilken som fungerar bäst för att lagra data om rabatter på IKEA. De databashanterare som testas är MongoDB, MariaDB, Neo4j och PostgreSQL. LÄS MER

 2. 2. En studie i framtagning av felsökningskoncept

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Sällström; Maja Yngström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, concepts for troubleshooting and diagnostics of Combat Vehicle 90 (CV90) have been evaluated. The thesis work was carried out for BAE Systems Hägglunds in Örnsköldsvik, which is an engineering company that focuses on the production and upgrade of vehicle systems for military and civil applications. LÄS MER

 3. 3. Earnings management i svenska kommuner : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Johansson; Jonas Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Earnings management; big bath accounting; income smoothing; discretionary accruals; municipal accounting; Earnings management; reningsbad; resultatutjämning; diskretionära periodiseringar; kommunal redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Earnings management i svenska kommuner Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Johansson och Jonas Magnusson Handledare: Jan Svanberg Datum: 2022 – januari Syfte: Syftet med studien var att undersöka och kartlägga huruvida earnings management i form av diskretionära periodiseringar förekommer i svenska kommuner. Metod: I studien har en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats, med en longitudinell forskningsdesign. LÄS MER

 4. 4. Life Cycle Assessment of a small scale, solar driven HVR water purification system

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sharang Kolathur; [2022]
  Nyckelord :life cycle assessment; air gap membrane distillation; solar energy; levelized cost; grid operated system; livscykelanalys; luftgapmembrandestillation; solenergi; utjämnade kostnader; nätdrivet system;

  Sammanfattning : Water purification systems have made access to drinking water easier by treating water sources which previously could not be used for drinking. Such systems however require energy and materials to build and operate which means they have environmental impacts. LÄS MER

 5. 5. Implementation of healthcare web service and its integration into Outlook

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Chee Hoe Oh; Ludvig Larsson; [2022]
  Nyckelord :Office add-in; Fullstack Application; NoSQL; API Authorization Methods; Office add-in; Fullstack Applikation; NoSQL; Metoder för API Auktorisering;

  Sammanfattning : The healthcare sector is still using paper transcripts for daily tasks that could very well be managed with digital solutions. One of the areas that can utilize digitization are health evaluation forms that patients fill out. This thesis addresses the implementation och the integration of a healthcare service. LÄS MER