Sökning: "examensarbete datateknik"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden examensarbete datateknik.

 1. 1. En jämförande studie i prestanda vid bildbehandling mellan React Native och Flutter

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonna Lennartsson; Oscar Bjurelid; [2020]
  Nyckelord :Cross-platform; React Native; Flutter; image processing; performance; mobile app development; Multiplattform; React Native; Flutter; bildbehandling; prestanda; mobil apputveckling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentiella prestandaskillnader mellan React Native och Flutter för att underlätta vid val av multiplattform-ramverk. Metod För att besvara examensarbetets frågeställningar utfördes en experimentell studie för att samla empirisk data. LÄS MER

 2. 2. Använda metoder från Progressive Web Application för att lösa specifika problem i en webapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Carolina Carlbom; [2019]
  Nyckelord :PWA; web application; service worker; Cache; AJAX; localStorage;

  Sammanfattning : Computers and similar units are taking a larger part in our lives and we expect ourwork tools to operate the same way the applications in our private units do. Qpick is awarehouse management software in the shape of a web application that is used onhandheld units with the operating system Android, and desktops with the operatingsystem Windows. LÄS MER

 3. 3. LoRaWANuppkopplade smartcyklar : En studie som undersöker hur väl LoRaWAN fungerar för smartcyklar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Erik Befwe; Jonny Fherm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if LoRaWAN is a possible alternative to older, more established, wireless networks in the smart bike context, and how much power a LoRaWAN node consumes in the same context. A hardware application was developed where a connection to the LoRa network can be achieved. LÄS MER

 4. 4. Digital Dental Mirror : En prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Edlir Pllashniku; Zolal Stanikzai; [2019]
  Nyckelord :Raspberry pi; Digitalisering; Munspegel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en prototyp av digitaliserad munspegel framtagits. Användning av Raspberry Pi ökar kontinuerligt i världen vid olika projekt och applikationer eftersom Raspberry Pi är en mikrodator som är tillräckligt kraftfull, smidig och billig med oerhört stort stöd. Ett användningsområde för Raspberry Pi är hälsovården. LÄS MER

 5. 5. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER