Sökning: "examensarbete datateknik"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden examensarbete datateknik.

 1. 1. Använda metoder från Progressive Web Application för att lösa specifika problem i en webapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Carolina Carlbom; [2019]
  Nyckelord :PWA; web application; service worker; Cache; AJAX; localStorage;

  Sammanfattning : Computers and similar units are taking a larger part in our lives and we expect ourwork tools to operate the same way the applications in our private units do. Qpick is awarehouse management software in the shape of a web application that is used onhandheld units with the operating system Android, and desktops with the operatingsystem Windows. LÄS MER

 2. 2. Digital Dental Mirror : En prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Edlir Pllashniku; Zolal Stanikzai; [2019]
  Nyckelord :Raspberry pi; Digitalisering; Munspegel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en prototyp av digitaliserad munspegel framtagits. Användning av Raspberry Pi ökar kontinuerligt i världen vid olika projekt och applikationer eftersom Raspberry Pi är en mikrodator som är tillräckligt kraftfull, smidig och billig med oerhört stort stöd. Ett användningsområde för Raspberry Pi är hälsovården. LÄS MER

 3. 3. Förhållandet mellan feedback och pålitlighet i en mobilapplikation : En kvalitativ studie om visuell feedback, tonalitet och pålitlighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Julius Andersson; Annika Hultin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Feedback; Trustworthiness; Reliability; Tonality; Visual-feedback.; Feedback; Förtroende; Pålitlighet; Tonalitet; Visuell-feedback.;

  Sammanfattning : The following thesis is written by students at the School of Engineering at Jönköping University, informatics, New Media Design. The background of this report is based on a project collaboration with Toxic Interactive solutions AB, who wanted help with creating an application for registering sick leave from work. LÄS MER

 4. 4. A practical approach to implementing Continuous Delivery : A case study at the Swedish Board of Agriculture

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Johan Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IT architecture; Continuous Delivery; Continuous Integration; System Development; Software Quality; Testing Strategy;

  Sammanfattning : This thesis has been carried out at the Swedish Board of Agriculture. The client wants to orientate towards a development environment and architecture that allows for more frequent software deliveries than in the current situation, to increase the business benefits of the development work carried out. LÄS MER

 5. 5. Ett automatiskt verifieringssystem vid utvecklingen av inbyggda system : En länk mellan byggserver och testmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Filip Karlsson; Alexander Emanuelsson; [2018]
  Nyckelord :Automatic verification system; ECU; Testing; Components; Artefact; Automatiskt verifieringssystem; ECU; tester; komponenter; artefakt;

  Sammanfattning : Företag inom fordonsindustrin sätter mer och mer press på snabba utvecklingsprocesser och ny avancerad teknik, vilket resulterar i att mindre tid allokeras åt utveckling som kräver mer och mer tid. Syftet med detta examensarbete var att ta fram, utveckla och utvärdera ett automatiskt verifieringssystem lämpat för ett företag inom fordonsindustrin med VT System som testmiljö och Jenkins som byggserver. LÄS MER