Sökning: "examensarbete datateknik"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden examensarbete datateknik.

 1. 1. Inställningen till Zero Trust på svenska företag : Ett examensarbete i samarbete med Orange Cyberdefense

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Jonathan Björkman; Fredrik Råsberg; [2022]
  Nyckelord :Attitude; IT-environments; IT-security; IT-environments; Obstacles; Zero Trust; Hinder; Inställning; IT-miljöer; IT-säkerhet; Zero Trust;

  Sammanfattning : Dagens IT-miljöer genomgår en förändring. De tydliga gränserna mellan ett företags inre miljö och den externa miljön har förändrats och håller på att suddas ut. Zero Trust har lyfts fram som en lösning för att bättre skydda dagens IT-miljöer men trots det är det få som använder det. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie i prestanda vid bildbehandling mellan React Native och Flutter

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Jonna Lennartsson; Oscar Bjurelid; [2020]
  Nyckelord :Cross-platform; React Native; Flutter; image processing; performance; mobile app development; Multiplattform; React Native; Flutter; bildbehandling; prestanda; mobil apputveckling;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta examensarbete var att undersöka potentiella prestandaskillnader mellan React Native och Flutter för att underlätta vid val av multiplattform-ramverk. Metod För att besvara examensarbetets frågeställningar utfördes en experimentell studie för att samla empirisk data. LÄS MER

 3. 3. Använda metoder från Progressive Web Application för att lösa specifika problem i en webapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Carolina Carlbom; [2019]
  Nyckelord :PWA; web application; service worker; Cache; AJAX; localStorage;

  Sammanfattning : Computers and similar units are taking a larger part in our lives and we expect ourwork tools to operate the same way the applications in our private units do. Qpick is awarehouse management software in the shape of a web application that is used onhandheld units with the operating system Android, and desktops with the operatingsystem Windows. LÄS MER

 4. 4. LoRaWANuppkopplade smartcyklar : En studie som undersöker hur väl LoRaWAN fungerar för smartcyklar.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Erik Befwe; Jonny Fherm; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if LoRaWAN is a possible alternative to older, more established, wireless networks in the smart bike context, and how much power a LoRaWAN node consumes in the same context. A hardware application was developed where a connection to the LoRa network can be achieved. LÄS MER

 5. 5. Digital Dental Mirror : En prototyp

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Edlir Pllashniku; Zolal Stanikzai; [2019]
  Nyckelord :Raspberry pi; Digitalisering; Munspegel;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en prototyp av digitaliserad munspegel framtagits. Användning av Raspberry Pi ökar kontinuerligt i världen vid olika projekt och applikationer eftersom Raspberry Pi är en mikrodator som är tillräckligt kraftfull, smidig och billig med oerhört stort stöd. Ett användningsområde för Raspberry Pi är hälsovården. LÄS MER