Sökning: "examensarbete dfa"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete dfa.

 1. 1. Konceptutveckling av kabelmaskin för träning med resistans och viktsimulering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Haddad; Aram Azizi; [2021]
  Nyckelord :Designproduktion; Produktutveckling; CAD; SolidWorks; Träning; Gym; Tillverkning; DFM och DFA; Koncept; Maskin; Designproduktion; Produktutveckling; CAD; SolidWorks; Träning; Gym; Tillverkning; DFM och DFA; Koncept; Maskin;

  Sammanfattning : På samtliga gymplatser finns alltför många maskiner och redskap idag. De flesta nybörjare har svårt att komma igång med träning, speciellt om dem tränar ensamma. Nybörjare har större chans att överge gymmet än de erfarna. LÄS MER

 2. 2. Produktanpassning för Automatisk Montering av Belysningsarmatur : Produktanpassning med DFA2 som hjälpmedel för att möjliggöra automatisk montering av en belysningsarmatur

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Anton Hallström; [2021]
  Nyckelord :DFA; DFA2; automatic assembly; assembly;

  Sammanfattning : Denna rapport dokumenterar ett projekt som ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet inom innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utfördes på uppdrag av Nokalux med målet att automatisera monteringen av en belysningsarmatur. LÄS MER

 3. 3. Ny design för enklare montering : En fallstudie på värmefläkten Tiger P153

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hanna Jansson; Oliver Nyroos; [2021]
  Nyckelord :montering; DFA; design;

  Sammanfattning : This bachelor thesis marks the end of the engineering program within innovation and product design. This study was conducted at Mälardalen university during the spring term of 2021. The demand of this study arose for the client, Systemair, who wanted to develop one of their existing products. LÄS MER

 4. 4. Omkonstruktion av justerskruv i expanderbar duschstång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Tobias Ryttman; Nathalie Tillaéus; [2019]
  Nyckelord :Bathroom; fittings; DFA; DFx; mounting; prototype; shower rod; Badrumsinredning; badrum; DFA; DFx; montering; prototyp; duschstång;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom integrerad produktutveckling utfördes vid Högskolan i Skövde i samarbete med Ericsindustrier i Töreboda. Rapporten beskriver metodiken samt processen som utförts i projektet för att uppnå samtliga målsättningar. Syftet bestämdes till en omkonstruktion av en justerskruv placerad i en expanderbar duschstång. LÄS MER

 5. 5. Implementing Design For Automatic Assembly : A recommendation on how to implement andapply DFAA at Company Y

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Filippa von Yxkull; [2018]
  Nyckelord :DFAA; DFA; Product design; Assembly process; assemblability; DFA; DFAA; produkt design; monteringsprocess; monterbarhet;

  Sammanfattning : The need to work with Design for Automatic Assembly (DFAA) has been widely recognizedin the literature. However, the implementation of DFAA is not clearly defined. Therefore, thepurpose of this master thesis is to investigate and contribute with knowledge of how DFAAshould be implemented into an organization, such as Company Y. LÄS MER