Sökning: "examensarbete e"

Visar resultat 11 - 15 av 690 uppsatser innehållade orden examensarbete e.

 1. 11. Grammatikpolisen - En kvalitativ undersökning av de vanligast förekommande grammatiska misstagen i Eng5 i två klasser i gymnasieskolan, dess betydelse för textens kvalitet samt kopplingar till kunskapskrav och centralt innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kerstin Elmqvist; [2020]
  Nyckelord :Elevtexter engelska 5; Engelska 5 och grammatiken; Grammatiska fel i elevtexter; Grammatikundervisning engelska 5; Vikten av grammatiken i engelska 5;

  Sammanfattning : Abstract Detta examensarbete undersöker de vanligaste grammatiska felen som elever i två klasser i engelska 5 på gymnasiet gör i sina texter. Elevtexterna är producerade av totalt 22 elever i två klasser på en gymnasieskola i södra Skåne. De tydligaste misstagen och de vanligaste är olika slags fel i verbhanteringen. LÄS MER

 2. 12. Hur grönt är ett stadsträd? : ett stadsträds klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erik Lind; [2020]
  Nyckelord :klimatavtryck; stadsträd; livscykelanalys; LCA; växthusgasutsläpp; koldioxidupptag; kolförråd; kolsänka; Salix alba; Quercus rubra; Pinus sylvestris; negativa utsläpp; klimatförändringar;

  Sammanfattning : I uppsatsen undersöks vad plantering av ett enskilt stadsträd har för effekt på växthusgasbalansen. Ämnet undersöks genom litteraturstudie och livscykelanalys av plantering av E-plantor av trädarterna Salix alba, Quercus rubra och Pinus sylvestris i plantskolestorlek alléträd 30-35 med rotklump i öppen parkmark i Helsingborg, Stockholm och Umeå. LÄS MER

 3. 13. Overexpression of the plant aquaporin AtSIP2;1 in Escherichia coli

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Hiep Nguyen; [2020]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In molecular biology and biochemistry, it is key to have large amounts of the isolated protein at hand when performing functional and structural studies. Unfortunately, the levels of an individual membrane protein in native tissues is often exceptionally low, making it challenging to purify a sufficient amount. LÄS MER

 4. 14. Digitalisering av instruktioner för maskinoperatörer

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Sharmila Patel; Aron Sritharan; [2020]
  Nyckelord :small and medium-sized enterprises SME ; virtual reality VR ; tacit knowledge; standardised work; små och medelstora företag SMF ; virtual reality virtuell verklighet ; augmented reality förstärkt verklighet ; tyst kunskap; standardiserat arbetssätt;

  Sammanfattning : Detta examensarbete genomfördes hos ett tillverkande företag utanför Stockholm. Företagets produktion består delvis av egenbyggda maskiner. Lämpliga instruktioner för underhåll, riggning samt felsökning fanns inte tillgängliga för dessa maskiner. En av de mest kritiska avdelningarna hos företaget kallas för klipp- och rullavdelningen. LÄS MER

 5. 15. Multi-Objective Optimization of Torque Distribution inHybrid Vehicles

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik; KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Ansh Gandhi; Ankur Fartyal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Electrification is one of the mega-trends in the transportation and automotive industry today. Boththe alarming environmental conditions and the ever decreasing fuel reserves are driving the shifttowards hybrid, all electric and alternative fuel source vehicles. LÄS MER