Sökning: "examensarbete e"

Visar resultat 21 - 25 av 690 uppsatser innehållade orden examensarbete e.

 1. 21. Human-Aware Robot Navigation around Groups in Narrow Spaces

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Angelo Briamonte; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The technological advancement in the field of Robotics and related areas is leading to the increasing deployment of artificial agents not only in factories but also in offices, hospitals, airports and, more recently, also in homes. One of the problems that robots face when deployed in environments with people is how to perform the so-called human-aware navigation, i. LÄS MER

 2. 22. Underlagshantering i projekteringsprocessen : En studie om datasamordning från underlag till BIM-modell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Linus Härdstedt; Joel Snäll; [2020]
  Nyckelord :BIM; 3D-CAD; file-formats; interoperability; data-coordination; designprocess; supporting material; BIM; 3D-CAD; filformat; interoperabilitet; datasamordning; projekteringsprocessen; underlag;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to examine how material, vital for the designprocess (supporting documents) is handled throughout the entire process. From obtaining the material from the document-administer until the material is transformed and applicable in a BIM-software in the design-process. LÄS MER

 3. 23. Transparent paper: Evaluation of chemical modification routes to achieve self-fibrillating fibres

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Paulina Sandberg Birgersson; [2020]
  Nyckelord :Transparent paper; nanopaper; nanocellulose; chemical modification of cellulose; cellulose nanofibrils CNF ; Transparent papper; nanopaper; nanocellulosa; kemisk modifiering av cellulosa; cellulosa nanofibriller CNF ; nanopapper;

  Sammanfattning : Transparenta papper tillverkade av cellulosa nanofibriller (CNF), visar stor potential att kunna ersätta petroleumbaserade plaster inom många användningsområden, till exempel för mat- och varuförpackningar. CNF, även känt som nanocellulosa, kombinerar viktiga cellulosaegenskaper, med unika egenskaper hos nanomaterial. LÄS MER

 4. 24. Steel Database Analysis

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Ingrid Torstensson; [2020]
  Nyckelord :Steel industry; Plantfacts; blast furnace; electric arc furnace; steel making processes; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks databasen Plantfacts som innehåller data om stålverk från hela världen. Syftet med detta är att utvärdera om det finns en koppling mellan primärt och sekundärt producerat stål och olika typer av stålverk i downstream-processer. LÄS MER

 5. 25. Assessment of optimization control strategies for energy management

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Bahar Kasbi; [2020]
  Nyckelord :Optimization; linear programming; applied linear optimization; sensitivity analysis; energy management; demand side management DSM ; heat pump scheduling; setpoint; Optimering; tillämpad linjär optimering; linjär programmering; känslighetsanalys; energihantering; värmepumpsplanering; börvärde;

  Sammanfattning : With the increasing demand for renewable energy sources, new systems are being developed to sustain future infrastructure, accommodating these new energy sources. One of the proposed solutions is to incorporate distributed energy resources to different households in order to provide local energy demands effectively. LÄS MER