Sökning: "examensarbete ekologi"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden examensarbete ekologi.

 1. 1. Att få uppleva, känna och ta. Är biologiundervisning ute bra? 
 En kvalitativ studie om hur lärare i årskurs 1-3 tillämpar utomhuspedagogik i sin biologi- och ekologiundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Pålsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; undervisning utomhus; autentisk miljö; biologi; ekologi;

  Sammanfattning : yftet med denna studie var att ta reda på vilka erfarenheter ett urval lärare har gällande att använda sig av utomhuspedagogik i sin biologiundervisning. Valet av ämne är baserat på mitt tidigare examensarbete, där en forskningsöversikt gjordes över om biologiundervisning för- lagd utomhus har någon positiv inverkan på elevers lärande. LÄS MER

 2. 2. Skadeinsekters populationsdynamik i ett heterogent jordbrukslandskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Viktor Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Chemical pesticides have long been used to keep crops free from pests, but in modern agriculture biological control is viewed as a viable alternative to pesticides. The concept of biological control is to implement predators that feed upon the pests. LÄS MER

 3. 3. Flygmekanik i sidledsmanöver hos Svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Ludwig Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : There is not much research done regarding maneouvering flight on Birds. What has been done surrounding the area usually involves steady flight and not maneuvering. For the most part studies concern bats, insects or hummingbirds. LÄS MER

 4. 4. The Basis of Reproductive Isolation Between Ecologically Divergent Host Plant Races

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Emma Kärrnäs; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Insects and their host plants constitute a considerable proportion of the diversity on earth, and host shifts hence provide excellent study systems to study the process that drive diversification. In this study, I address what the mechanism to achieve assortative mating is in two host races using different host plants to increase our understanding of how reproductive isolation can arise in the face of ecological specialization. LÄS MER

 5. 5. Mätskalor i bearbetningsmaskiner : En studie om minskad energianvändning vid renblåsning av mätskalor

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Alexander Brus; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utförs som en del i att nå Scanias energimål att minska sin energianvändningmed 33 % per tillverkad lastbil från 2010 till 2020. Syftet är att minska användningen av tryckluft, och därmed energianvändningen, för renblåsning av mätskalor. LÄS MER