Sökning: "examensarbete ekonomistyrning"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden examensarbete ekonomistyrning.

 1. 1. Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen : ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar”- B.M1

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Linus Johansson; Stina Holmesson; [2020]
  Nyckelord :Väsentlighet; väsentlighetsbedömning; nätverk; revisionsrisk; revisionsriskmodellen; komfort; revision; profession;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Företagsekonomi, 4FE17E, VT2020.   Författare: Stina Holmesson och Linus Johansson Handledare: Christopher Von Koch Examinator: Andreas Jansson   Titel:Nätverkets påverkan på väsentlighetsbedömningen – ”Hade ni frågat 10 olika revisorer, skulle ni få 10 olika svar” -  B. LÄS MER

 2. 2. Saldoavvikelser i producerande företag : En fallstudie på Getinge Disinfection AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jim Andersson; Jakob Bergman; [2020]
  Nyckelord :Inventory Record Accuracy; Inventory Record Inaccuracy; Manufacturing; Health Care; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Bar coding.; Saldosäkerhet; Saldoavvikelser; Producerande företag; Medicinteknik; Life Science; Assemble to Order; ATO; Cycle Counting; RFID; Streckkoder;

  Sammanfattning : Sammanfattning Kurs: Examensarbete i Logistik för Civilekonomprogrammet, 30 hp, 4FE19E.  Författare: Jakob Bergman och Jim Andersson. Examinator: Peter Berling Handledare: Peter Berling  Medbedömare: Hana Hulthén Titel: Saldoavvikelser i producerande företag, en fallstudie på Getinge Disinfection AB. LÄS MER

 3. 3. Minskning av lagerhanteringskostnader för Beds by Scapa : Analys av zonindelning, artikelplacering, förvaringssystem samt lagerplatser och lagerhanteringssystem

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Ellinor Svensson; Medina Kuburas; Lovisa Lagerstedt; [2020]
  Nyckelord :Warehouse management; zoning; product placement; storage; storage system; ABC analysis; Lagerhantering; zonindelning; artikelplacering; lagerplatser; förvaringssystem; ABC-analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att företag ska kunna tillgodose kundernas efterfrågan har de oftast ett färdigvarulager med produkter för att snabbt kunna leverera till kunder. Det blir därmed viktigt för företagen att maximera lagret och dess utformning. LÄS MER

 4. 4. Lagerhantering och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) : En flerfallstudie om Automated Storage and Retrieval systems för- och nackdelar för en kostnadseffektiv lagerhantering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Lindh Anton; [2020]
  Nyckelord :Automated Storage and Retrieval System; AS RS; fördelar; nackdelar; typer; komponenter; varuhus; lager; lagerverksamhet; lagerhantering; kostnadseffektivitet; effektivitet; för- och nackdelar; flerfallsstudie;

  Sammanfattning : Titel: Lagerhantering och Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) – En flerfallstudie om Automated Storage and Retrieval systems för- och nackdelar för en kostnadseffektiv lagerhantering Kurs: Examensarbete i Controller för Civilekonomprogrammet, 30 hp (4FE18E) Lärosäte: Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Växjö Författare: Anton Lindh Inledning: Lagerverksamheten har fått en ökad betydelse för företags framgång. Designen på moderna lager har en stor påverkan på investering- och driftkostnad. LÄS MER

 5. 5. Prestationsutvärderingens avspegling av institutionella logiker : En studie i revisionsbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Jesper Thomasson; Johan Leijonberg; [2020]
  Nyckelord :Institutionella logiker; Prestationsutvärdering; Revisionsbranschen; Kommersiell logik; Professionell logik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete i redovisning och finansiering för Civilekonomprogrammet, 4FE17E – VT2020    Titel: Prestationsutvärderingens avspegling av institutionella logiker – En studie i revisionsbranschen Inledning: Kunskap om institutionella logiker är aktuellt för att förstå sig på en organisations agerande. Inom revisionsbranschen återfinns två institutionella logiker, vilka har möjlighet att ge en fingervisning om framtida vägval inom en föränderlig bransch. LÄS MER