Sökning: "examensarbete elnät"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden examensarbete elnät.

 1. 1. Utredning av möjligheterna för solceller och energilager i västra delarna av Härjeåns elnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Dennis Rönnlund; [2019]
  Nyckelord :Elnät; exploatering; belastningsdata;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på uppdrag av konsultföretaget Rejlers Sverige AB på deras kontor i Göteborg. En kund åt Rejlers, Härjeåns Elnät, ser i framtiden en ökad exploatering av skidområden i västra Härjedalen med ett ökat effektbehov som följd. LÄS MER

 2. 2. Okonventionella lösningar på solcellsproblematiken : Unconventional solutions of problems caused by photovoltaic cell

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Karolina Holmlund; [2019]
  Nyckelord :Solceller; överspänningar;

  Sammanfattning : Det svenska elnätet har i dagsläget en mycket hög leveranssäkerhet, men står inför en stor utmaning i och med decentraliseringen av elproduktionen. Allt fler privatpersoner och företag upptäcker fördelarna med att producera egen el i direkt anslutning till fastigheten. LÄS MER

 3. 3. Mönsterigenkänning och trendanalys i elnät : Prognostisering av elkvalitet samt effektuttag inom industrin

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Elvelind; [2019]
  Nyckelord :Artificial intelligence; Pattern recognition; Forecasting; Proactive maintenance; Trend analysis; Artificiell intelligens; Mönsterigenkänning; Prognostisering; Proaktivt underhåll; Trendanalys;

  Sammanfattning : Intresset för elkvalitet har ökat då elektrisk utrustning, såsom omriktare, numera ger upphov till mer störningar. Elektrisk utrustning har också blivit mer känslig mot störningar samtidigt som industrier har blivit mindre toleranta mot produktionsstörningar. LÄS MER

 4. 4. Elektrifiering av personbilar på Tomtebo, Umeå : Electrifications of passenger cars at Tomtebo, Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Victor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Elektrifiering; personbilar; Umeå; Tomtebo;

  Sammanfattning : In the future, new fuels will be sought to minimize the carbon footprint on Earth. With electric vehicles becoming a growing trend there is an annual increase in hybrid and electric cars, even electrified buses have become more convenient. LÄS MER

 5. 5. Nätutvecklingsplan för området Hälltorp i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Haji   Abdulkareem; Mustafa Javidan; [2019]
  Nyckelord :Elnät; utveckling; Trollhättan;

  Sammanfattning : Efter att flertal långa avbrott inträffat på luftledningen som matar mottagningsstationen Torsred, och på grund av en utbredning av bostadsbebyggelsen i närliggande område har Trollhättan Energi Elnät AB insett att en ny mottagningsstation som ersätter det befintliga behöver byggas på en ny plats. Föreliggande examensarbete omfattar utredning och uträkning av ett nytt elnät samt förslag på hur det nya elnätet kan integreras med det befintliga. LÄS MER