Sökning: "examensarbete energi och miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden examensarbete energi och miljö.

 1. 1. New Housing Developments: A Localisation Strategy considering Energy-Efficiency from an Urban Structure and Transport Perspective for the city of Falun

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Adeyemi Kazeem Ajayi; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : There are several considerations when planning new housing developments, and resultant problems require critical analysis. This thesis has focused on studying some part of the potential issues in the case of a project in the city of Falun. LÄS MER

 2. 2. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 3. 3. Optimering av slamavvattning vid pappersbruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriell miljö- och processteknik

  Författare :Linnéa Olausson Törmä; [2020]
  Nyckelord :Slamavvattning; polymer; biorening;

  Sammanfattning : Massa- och pappersindustrier generar stora mängder processvatten som bildar biprodukten slam vid rening. Vid bioreningen på Smurfit Kappa bildas två slam, fiberslam samt biologiskt slam. LÄS MER

 4. 4. Koncept för utvärdering av energiundervisning på Miljöverkstaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Maria Rosenlöw; [2020]
  Nyckelord :Energi; klimat; miljö; undervisning; programteori; programutvärdering; kunskap; medvetenhet; beteende; grundskola; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett kunskapsområde som elever i grundskolan förväntas behärska handlar om energi och miljö. Som ett stöd till sko-lans ordinarie energiundervisning har Helsingborgs stad gjort en satsning i form av Miljöverkstaden som elever från Helsingborg med kranskommuner kommer till för att utbil-das inom energiområdet. LÄS MER

 5. 5. Beddinge Havsbad

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Anton Köhler; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : My thesis was initiated in a face where I had a chosen site which I feel both love and hate towards. This paradox motivated me to form a future plan for this place. The love I feel lays in a form of projected memory of a place which today not feels more then just an abandoned place. LÄS MER