Sökning: "examensarbete energieffektivisering byggnader"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden examensarbete energieffektivisering byggnader.

 1. 1. System and Actor Level Analysis of Potentially Disruptive Wastewater Heat Recovery Technologies in Buildings : A Stockholm Case Study

  Master-uppsats, KTH/Uthålliga byggnadssystem

  Författare :Walter Deltin; [2020]
  Nyckelord :wastewater heat recovery; green buildings; sustainable urban development; interface misalignment; critical interface; system analysis; niche; regime; värmeåtervinning av spillvatten; byggnader; energieffektivisering; hållbar stadsutveckling; systemanalys;

  Sammanfattning : This thesis presents a system and actor level analysis of wastewater heat recovery in buildings, using two case studies in Stockholm, Sweden. The choice of these case studies was to cover the installation of WWHR in both commercial and residential buildings. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering i befintlig bebyggelse utifrån ett CO2-perspektiv : En studie av flerbostadshus från miljonprogrammet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Nelly Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Apartment buildings; Million Programme; Energy efficiency; Energy measures; CO2-perspective; CO2-payback; Emission factor; Flerbostadshus; Miljonprogrammet; Energieffektivisering; Energiåtgärder; CO2-perspektiv; CO2-payback; Emissionsfaktor;

  Sammanfattning : I Sverige står bostads- och servicesektorn för cirka 40 % av landets totala energianvändning. Byggnader äldre än 30 år har ofta en god energibesparingspotential och energieffektivisering av dessa byggnader kan bidra till att uppnå energi- och miljömålen. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering av befintligt flerbostadshus – En fallstudie av Örebrogatan 2, Helsingborg.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära

  Författare :Jakob Olsson; Omar Al Mawla; [2019]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Business and Economics; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis is about an energy efficiency improvement of Örebrogatan 2 in Kv. Hallonet that Helsingborgshem owns and manages. By giving suggestions for different actions to get a reduced energy consumption on the today energy-wasteful building is the hope that the work and the conclusions can be used for a future renovation of the building. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av energideklarationer : Uppfyller de sitt syfte att bidra till en effektiv energianvändning i byggnader?

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Marcus Sandberg; Gabriel Andersson Svorono; [2019]
  Nyckelord :energy declaration; energy use; energy expert; action proposals; EU-directive; energideklaration; energianvändning; energiexpert; åtgärdsförslag; EU-direktiv;

  Sammanfattning : År 2002 laginfördes ett EU-direktiv med syftet att skapa möjligheten för länder inom EU att kunna ha bättre kontroll på sin energianvändning. Utifrån detta direktiv infördes därefter en lag om energideklarationer. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus i Umeå : Energy efficiency of the district heating and cooling systems on campus in Umeå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Johannes Bäcklund; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på uppdrag av Akademiska Hus som äger och förvaltar fastigheterna på campus i Umeå. Projektet bestod av att utifrån en övergripande bild på det interna fjärrvärme- och fjärrkylanätet på campus, ta fram alternativa utformningar på systemet i syfte om att göra det mer energieffektivt. LÄS MER