Sökning: "examensarbete för polisen"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden examensarbete för polisen.

 1. 1. Prostitution och sexhandel på dolda arenor : Det förebyggande arbetet på övernattningsanläggningar i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för kriminologi (KR)

  Författare :Clara Blomquist; Felicia Lindblom; [2021]
  Nyckelord :collaboration; policy; prostitution; accommodation facilities; sex purchase.; policy; prostitution; samverkan; sexköp; övernattningsanläggning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har syftet att undersöka om och i så fall hur övernattningsanläggningar i Malmö stad arbetar förebyggande mot prostitution och sexköp. Urvalet består av 11 övernattningsanläggningar i Malmö. LÄS MER

 2. 2. Digital visualisering av skallgångskedjor : Google Maps som spårningsverktyg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM); Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Joel Carlsson; Carl Ejnarsson; [2020]
  Nyckelord :Visualiseringstekniker; Google Maps API; Heatmaps; Polygons; Circles; Missing People; GPS; Koordinater; Javascript;

  Sammanfattning : Varje år försvinner tusentals personer. År 2017 anmäldes 7100 personer som försvunna i Sverige. De allra flesta återfinns inom sex månader, men i genomsnitt 30 personer återfinns aldrig. Svensk polis deltar i sökningar efter minst 300 personer varje år. LÄS MER

 3. 3. Miljonprogrammets inflytande på kvinnans upplevda trygghet i staden : En kvalitativ fallstudie på miljonprogramsområdet Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Linn Johansson; [2020]
  Nyckelord :Perceived safety; crime prevention through environmental design; the Million Programme; Sätra; feministic city planning; Upplevd trygghet; brottsprevention genom arkitektonisk design; miljonprogrammet; Sätra; feministisk stadsplanering;

  Sammanfattning : Sätra är en stadsdel i Gävle kommun som byggdes under miljonprogrammet. När Sätra byggdes var många av byggnaderna standardiserade för kostnadseffektivitet. Stadsdelen har idag ett rykte med brottsproblematik och otrygga invånare, allra mest kvinnorna. LÄS MER

 4. 4. Kognitiv dissonans hos män som köper sex

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Markus Lönneborg; Terese Mörnvik; [2019]
  Nyckelord :Men who buy sex; Sex buyers; Prostitution; Cognitive dissonance; Trafficking; Män som köper sex; Sexköpare; Prostitution; Kognitiv dissonans; Trafficking;

  Sammanfattning : Den transnationella sexhandeln med strukturella och ekonomiska betingelser som har sin grund i fattigdom i andra länder, är en utmaning för polisen och socialarbetare då denna grupp ofta befinner sig utom räckhåll för välfärdsarbetare i Sverige (Månsson, 2018). Tidigare forskning har visat att sexköpare styr efterfrågan på prostituerade och därmed ökar antalet personer utsatta för trafficking (Mendes Bota, 2014). LÄS MER

 5. 5. Ett ledarskap i förändring : En kvalitativ studie av förändringsarbetet med ledarskap inom Polismyndigheten Region Nord

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sabina Lundbäck; [2019]
  Nyckelord :leadership; Police; motivation; ledarskap; Polisen; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka det förändringsarbete som man inom Polismyndigheten Sverige Region Nord har genomfört och undersöka hur medarbetarna upplevde ledarskapet, samt om de har märkt av någon förändring i ledarskapet hos cheferna sedan förändringsarbetet startade. Studien försöker även att utvärdera vad medarbetarna beskriver skapar motivation och hur ledarskap kan påverka en individs motivation. LÄS MER