Sökning: "examensarbete för undersköterska"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden examensarbete för undersköterska.

 1. 1. Undersköterskans erfarenheter av delaktighet och dess inverkan på hälsan

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Carina Lundgren; Maria Zügner; [2019]
  Nyckelord :undersköterska; arbetsmiljö; kompetens; hälsa; äldreomsorg; delaktighet; inflytande; ledarskap;

  Sammanfattning : Undersköterskans välbefinnande och hälsa kan påverkas av arbetsmiljön där inflytande och påverkan på arbetsinnehåll har betydelse. Tid för återhämtning kan vara svårt att få till stånd då undersköterskan arbetar oregelbundna arbetstider. LÄS MER

 2. 2. Patientens Upplevelse av Patientnärmre Vård

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emma Henson; Fred Riessen; [2009]
  Nyckelord :Delaktighet; Patient; Patientnärmre Vård; Tillgänglighet; Trygghet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Henson, E & Riessen, F. Patientens upplevelse av patientnärmre vård. En intervjustudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Delegering av omvårdnad

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Kjetil Rygg; Martin Nygren; [2007]
  Nyckelord :Delegering; kompetens; omvårdnad; sjuksköterska; undersköterska; assistant nurse; competence; delegation; nurse; nursing;

  Sammanfattning : Nygren, M & Rygg, K. Delegering av omvårdnad –En empirisk studie om delegering. Examensarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö högskola: Hälsa och samhälle, Utbildningsområde omvårdnad 2007. LÄS MER