Sökning: "examensarbete förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 460 uppsatser innehållade orden examensarbete förskola.

 1. 1. Kvalité i förskolan : Sju specialpedagogers uppfattning om begreppen kvalité och undervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gunilla Wahlström Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; Quality; Special education; Special educator; Systematic quality work; Teaching; Förskola; Kvalitet; Specialpedagog; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete; Undervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur sju specialpedagoger uppfattar kvalité och undervisning i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattade begreppet kvalitet i förskolan samt hur begreppet undervisning i förskolan uppfattades. Datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 3. 3. Musik som en stämningsförmedlare - Pedagoger och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emilia Johansson; Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :Barn; Förskola; Musik; Musikdidaktik; Musikundervisning; Pedagoger; Vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Med musikens påverkan på alla människor, syftar detta examensarbete på att musik är främjande för alla dimensioner inom oss; det emotionella, existentiella och kinestetisk-motoriska (Nielsen, 1998). Syftet med studien är att ur ett musikdidaktiskt perspektiv undersöka och analysera pedagogers och vårdnadshavares vanor, brukande och syn på musik. LÄS MER

 4. 4. Barnet, pedagogen, miljön - och hunden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jenny Hovenberg; Charlotte Johansson; [2020]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Hundassisterad pedagogik; Maktteori; Läroplan; Pedagogik; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Med vår studie vill vi bidra med kunskap inom området hundassisterad pedagogik, HAP, och studiens huvudsyfte är att undersöka den eventuella potential HAP kan ha i förskola. Studien utgår från en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med fyra HAP ekipage verksamma inom förskola och barn i de yngre åldrarna i skola. LÄS MER

 5. 5. ”Jag vill inte smaka på maten”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pamela Strandberg; Sara Salmins; [2020]
  Nyckelord :Matneofobi; Social interaktion; Barn; Omsorgsetik; Förskola;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka vilken kunskap förskollärare har av matneofobi och hur de praktiskt arbetar med att få barnen till att smaka på maten för att utveckla barns smakpreferenser. Även hur pedagogerna bemöter barnen i och utanför måltidsituationer samt på vilket sätt de tolkar läroplanen om hälsa. LÄS MER