Sökning: "examensarbete fastighetsförvaltare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete fastighetsförvaltare.

 1. 1. Studie och analys av energieffektiviserande åtgärder på sjukhus i Västra Götalandsregionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Freddy Carlqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare och förser Västra Götalandsregionen med lokaler samt fastighetsförvaltning. Västra Götalandsregionen har som långsiktigt miljömål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 jämfört med år 1995. LÄS MER

 2. 2. BIM för fastighetsförvaltning - En studie med avseende på effektivisering av ythantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Henrik Jönsson; Erik Lilja; [2014]
  Nyckelord :bim; fastighetsförvaltning; fi2xml; kravspecifikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom förvaltningsbranschen gällande BIM och dess fördelar har lett till ett ökat intresse av ämnet hos fastighetsförvaltare. Detta då de insett möjligheterna med att kunna ställa krav och påverka de BIM-modeller som skapas under projektering för att göra de användbara i förvaltningen av byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Söderåslänken : ett bidrag till visionen om Söderåsstaden Åstorp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Elisabeth Möllerström; [2013]
  Nyckelord :Åstorp; idenitet; mötesplats; centrumutveckling; regional utveckling; torg; järnvägspark; Söderåsen; rekreation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur Åstorp, en mindre ort i nordvästra Skåne kan utveckla sin identitet och attraktivitet som Söderåsstaden. Syftet med examensarbetet är att undersöka, försöka förstå och med fokus på gestaltning ge förslag på utveckling av en mindre centralorts problematik med identitet och fortsatt utveckling i en konkurrensutsatt region. LÄS MER

 4. 4. Produktutveckling för en grönare sjukvård : – Framtagning och konstruktion av en användaranpassad källsorteringsprodukt

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Magnus Olson; Johan Rosenberg; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt och det utfördes med ÅF somuppdragsgivare. Syftet med examensarbetet var att utveckla en produkt som främjarkällsortering inom sjukvården och arbetet genomfördes i samarbete med Locum som ärfastighetsförvaltare för sjukhus i Stockholms län. LÄS MER

 5. 5. Byggmöjligheter i miljonprogrammets flerbostadshus - exemplet Romalyckan

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för teknik och design; Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

  Författare :Wilfredo Hernandez; George Gevriye; [2009]
  Nyckelord :Flerbostadshus; Miljonprogrammet; Nybyggnation; Påbyggnad;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att försöka hitta möjligheter till att förbättra och förnya specifikt kvarteret Romalyckan på Teleborg i Växjö. Vi har tittat på möjligheter för nybyggnation i kvarteret, ombyggnation med syfte att energieffektivisera bostadshusen, ökad trivsel och säkerhet runt parkeringsområdet samt påbyggnad av en extra våning i ett av bostadshusen. LÄS MER