Sökning: "examensarbete fastighetsförvaltning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden examensarbete fastighetsförvaltning.

 1. 1. Fastighetsförvaltningens förändring under en kris : Covid-19

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Nathalie Andersson; Daniel Vålvik; [2021]
  Nyckelord :Real estate management; Covid-19; crisis management; Fastighetsförvaltning; Covid-19; krishantering;

  Sammanfattning : The change in property management during a crisis - Covid19. Crisis management and commercial property management are two phenomena that are well documented in each field, but there is a lack of research regarding what crisis management looks like in the real estate industry. LÄS MER

 2. 2. Forecast : Beräkningar på affärs data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erik Vincelette; [2015]
  Nyckelord :Rest; Forecast; Simulering; Visualisering;

  Sammanfattning : RemoteX Technologies AB är ett mjukvaruföretag i Stockholm. De utvecklar branschlösningar för ärendehantering och administration inom och mellan företrädandevis serviceföretag, ex. fastighetsförvaltning, VVS och byggbolag. LÄS MER

 3. 3. Studie och analys av energieffektiviserande åtgärder på sjukhus i Västra Götalandsregionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Freddy Carlqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare och förser Västra Götalandsregionen med lokaler samt fastighetsförvaltning. Västra Götalandsregionen har som långsiktigt miljömål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 jämfört med år 1995. LÄS MER

 4. 4. BIM för fastighetsförvaltning - En studie med avseende på effektivisering av ythantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Henrik Jönsson; Erik Lilja; [2014]
  Nyckelord :bim; fastighetsförvaltning; fi2xml; kravspecifikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom förvaltningsbranschen gällande BIM och dess fördelar har lett till ett ökat intresse av ämnet hos fastighetsförvaltare. Detta då de insett möjligheterna med att kunna ställa krav och påverka de BIM-modeller som skapas under projektering för att göra de användbara i förvaltningen av byggnaden. LÄS MER

 5. 5. Ägarlägenheter i miljonprogramsområden : - Ur ett förvaltningsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna-Karin Kyhlberg; [2012]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; ägarlägenheter; fastighetsförvaltning; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : AbstractIn November 2011 the Swedish Government announced that they were conducting an investigation to examine what impact the conversion of existing rental stock to condominiums could have on the development of the Million programme areas. The proposal of converting rental stocks to condominiums aims to help people living in these neighbourhoods to private ownership, while still allowing people who want to continue to rent their homes to do that. LÄS MER