Sökning: "examensarbete fastighetsförvaltning"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden examensarbete fastighetsförvaltning.

 1. 1. Forecast : Beräkningar på affärs data

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och systemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Erik Vincelette; [2015]
  Nyckelord :Rest; Forecast; Simulering; Visualisering;

  Sammanfattning : RemoteX Technologies AB är ett mjukvaruföretag i Stockholm. De utvecklar branschlösningar för ärendehantering och administration inom och mellan företrädandevis serviceföretag, ex. fastighetsförvaltning, VVS och byggbolag. LÄS MER

 2. 2. Studie och analys av energieffektiviserande åtgärder på sjukhus i Västra Götalandsregionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Freddy Carlqvist; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Västfastigheter är en av Västsveriges största fastighetsförvaltare och förser Västra Götalandsregionen med lokaler samt fastighetsförvaltning. Västra Götalandsregionen har som långsiktigt miljömål att halvera sin energianvändning i egna lokaler till år 2030 jämfört med år 1995. LÄS MER

 3. 3. BIM för fastighetsförvaltning - En studie med avseende på effektivisering av ythantering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Henrik Jönsson; Erik Lilja; [2014]
  Nyckelord :bim; fastighetsförvaltning; fi2xml; kravspecifikation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Utvecklingen inom förvaltningsbranschen gällande BIM och dess fördelar har lett till ett ökat intresse av ämnet hos fastighetsförvaltare. Detta då de insett möjligheterna med att kunna ställa krav och påverka de BIM-modeller som skapas under projektering för att göra de användbara i förvaltningen av byggnaden. LÄS MER

 4. 4. Ägarlägenheter i miljonprogramsområden : - Ur ett förvaltningsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anna-Karin Kyhlberg; [2012]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; ägarlägenheter; fastighetsförvaltning; gemensamhetsanläggning;

  Sammanfattning : AbstractIn November 2011 the Swedish Government announced that they were conducting an investigation to examine what impact the conversion of existing rental stock to condominiums could have on the development of the Million programme areas. The proposal of converting rental stocks to condominiums aims to help people living in these neighbourhoods to private ownership, while still allowing people who want to continue to rent their homes to do that. LÄS MER

 5. 5. Sju äldreboenden i Enköping kommun : En granskning av nyckeltal, riktvärden och internhyressystemet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggnadsteknik

  Författare :Nicklas Werner; [2010]
  Nyckelord :municipal facility management; internal rent; retirement home; property maintenance; internhyra; underhåll; äldreboende; kommunal fastighetsförvaltning; driftkostnad;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersökes vilka principer som styr hyresnivån för en grupp äldreboenden i Enköpings kommun, samt hur drift- och underhållskostnadsnivåerna är jämfört med kommunala äldreboenden i resten av Sverige. Bakgrunden ligger i att fastighetsförvaltarna på Enköpings kommun anser sig inte kunna ta ut den hyra de behöver för att underhålla husen i den omfattning som behövs. LÄS MER