Sökning: "examensarbete fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden examensarbete fastighetsmäklare.

 1. 1. Billigt eller dyrt, udda eller jämt? : - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Axenfalk Pettersson; Wilhelm Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Price precision effect; WTP - willingness to pay; rounded price; precise price; just below price; list price and real estate transaction.; Prisprecisionseffekten; WTP - Willingness to pay; avrundat pris; precist pris; just below pris; utgångspris och bostadstransaktioner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Billigt eller dyrt, udda eller jämt? - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Lovisa Axenfalk Pettersson och Wilhelm Ericsson. Handledare: Jonas Kågström. Datum: 2018 - Maj. LÄS MER

 2. 2. Varför förekommer lockpriser?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl Johan Enegren; [2017]
  Nyckelord :Bostadsrätt; hedonisk värdering; regressionsanalys; lockpris; utgångspris; asymmetrisk information; condominium; hedonic valuation; regression analysis; asking price; asymmetric information; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : På Göteborgs bostadsrättsmarknad har man under många år observerat bostadsrättsförsäljningar till rekordhöga prisnivåer. Utgångspriserna på bostadsrätter har inte varit med om samma prisutveckling, vilket bidragit till diskussion kring fenomenet lockpriser. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklarinspektionens påföljdssystem : InförandeaverinranochFMI:stillsynsmetoder

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Cemal Sagmen; [2017]
  Nyckelord :MI sanction system regulatory methods reminder warning anonymous notifications real estate agent; FMI; tillsyn; erinran; varning; anonyma anmälningar; fastighetsmäklare; påföljder;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ägnats åt att undersöka FMI:s påföljdsystem och tillsynsmetoder under  tidsperioden  2007  till  2016.  Utifrån  FMI:s  statistik  har  orsaker  till  disciplinära  påföljder, orsaker till anmälningar, antal hanterade ärende samt antal disciplinära åtgärder kartlagts. LÄS MER

 4. 4. Is there a problem with distortion of competition in the real estate brokery industry?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Fredrik Cicek; [2016]
  Nyckelord :competition; real estate business; bank owned; real estate agent; Konkurrens; Fastighetsmarknad; Bankägda; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : The premise of this paper is to investigate the competition in the real estate brokery industry which could have a distortion caused by bank owned real estate brokery firms. In this investigation we could not confirm that we have a distortion of competition caused by bank owned real estate brokery firms but we can confirm that if bank owned real estate brokery firms would centralize their ownership even further we could have a situation that could look like a distortion of competition caused by bank owned real estate brokery firms. LÄS MER

 5. 5. Önskvärda egenskaper hos en försäljningschef i en säljande organisation : En studie utifrån försäljningschefer och anställdas perspektiv i fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Erika Ekström; Helga Winkler; [2015]
  Nyckelord :egenskap; försäljningschef; fastighetsmäklare; värde;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGTitel:Önskvärda egenskaper hos en försäljningschef i en säljande organisation - en studie utifrån försäljningschefer och anställdas perspektiv i fastighetsmäklarbranschenNivå:Examensarbete för kandidatexamen i företagsekonomi.Författare:Erika Ekström, Helga WinklerHandledare:Jonas KågströmDatum:2015 – majSyfte:Syftet med denna studie är att skapa ökad förståelse för försäljningschefers önskvärda egenskaper samt hur dessa upplevs utifrån försäljningschefers och anställdas perspektiv. LÄS MER