Sökning: "examensarbete fastighetsmäklare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden examensarbete fastighetsmäklare.

 1. 1. Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? : En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelse av provisionsbaserad lön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Helén; Stina Lexe; [2020]
  Nyckelord :Sales and Stress; Salesman and stress; real-estate agent and stress; work-related stress; Reward systems; Monetary rewards and Performance based pay.; Försäljning och stress; försäljare och stress; fastighetsmäklare och stress; arbetsrelaterad stress; belöningssystem; monetära belöningar och provisionsbaserad lön.;

  Sammanfattning : Titel: Vad krävs för att överleva som fastighetsmäklare? En kvalitativ studie som med fokus på arbetsrelaterad stress undersöker medarbetares upplevelser av provisionsbaserad lön. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Adam Helén och Stina Lexe Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Syftet med studien är att med fokus på stress få en ökad förståelse för provisionsbaserad lön och vilken effekt det har på medarbetaren. LÄS MER

 2. 2. Kan jag lita på dig? : En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Robert Sundström; Jonatan Viklund; [2019]
  Nyckelord :Trust; demography; eWOM; reviews; sales; real estate agents; Förtroende; demografi; eWOM; recensioner; försäljning; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Kan jag lita på dig? – En studie om hur demografiska faktorer påverkar förtroendet till Electronic Word of Mouth inom försäljningsbranschen. Nivå: C-uppsats, examensarbete i företagsekonomi Författare: Jonatan Viklund & Robert Sundström Handledare: Jonas Molin & Lars-Johan Åge Datum: 2019-09-07 Syfte: Syftet med studien är att analysera hur förtroendet till eWOM inom försäljningsbranschen påverkas av demografiska aspekter. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Rebecca Enblom; Amanda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Personal brand; branding; digital marketing; online marketing; self-presentation; emotions; Personligt varumärke; branding; digital marknadsföring; online marknadsföring; självpresentation; emotioner;

  Sammanfattning : Titel: Konsumenters emotioner gentemot det personliga varumärket – En kvalitativ studie. Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Rebecca Enblom och Amanda Pettersson. Handledare: Jonas Molin och Lars-Johan Åge. LÄS MER

 4. 4. En kvantitativ undersökning om kongruensen mellan fastighetsmäklarens och säljarens personlighetsdrag.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Emma Johansson Florsjö; Amanda Rosvall Stenman; [2019]
  Nyckelord :The Big Five; personality; service provider; personality matching; co-creation; real estate agent.; The Big Five; personlighet; tjänsteleverantörer; matchande personlighet; cocreation; fastighetsmäklare.;

  Sammanfattning : Title: Sellers’ preferences for real estate agents’ personalities. A quantitative study about the congruency between the estate agent's and the seller's personality traits. Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration. LÄS MER

 5. 5. Billigt eller dyrt, udda eller jämt? : - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Lovisa Axenfalk Pettersson; Wilhelm Ericsson; [2018]
  Nyckelord :Price precision effect; WTP - willingness to pay; rounded price; precise price; just below price; list price and real estate transaction.; Prisprecisionseffekten; WTP - Willingness to pay; avrundat pris; precist pris; just below pris; utgångspris och bostadstransaktioner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Billigt eller dyrt, udda eller jämt? - Hur prisprecisionseffekten påverkar Willingness to pay Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. Författare: Lovisa Axenfalk Pettersson och Wilhelm Ericsson. Handledare: Jonas Kågström. Datum: 2018 - Maj. LÄS MER