Sökning: "examensarbete film"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden examensarbete film.

 1. 1. Informationsfilm om utbyggnationen av Stockholms tunnelbana : En studie om hur rörlig bild kan användas för att informera berörda barn i skolmiljö om en byggprocess

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Therese Granlund; [2019]
  Nyckelord :information design; informative illustration; animation; informationsdesign; informativ illustration; animation; film;

  Sammanfattning : As Stockholm grows, Region Stockholm have begun the extensive work on expanding the subway for increased opportunities to commute. The construction process will take several years to complete and will cause complications such as noise and vibration that are likely to affect people and businesses in the immediate area. LÄS MER

 2. 2. Digitalisering av kulturscenen : Interaktionen mellan kulturscenen och den teknikvana generationen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linus Steinholtz; [2019]
  Nyckelord :Konceptutveckling; UX-Design; Teknisk Design; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Rapporten sammanfattar ett examensarbete inom produktutveckling för Högskoleingenjör Teknisk Design på Luleå Tekniska Universitet. Arbetet är utfört hos Osynlig AB i Sundsvall för kunden Scenkonst Västernorrland. LÄS MER

 3. 3. Development of Ferroelectric Hafnium Oxide for Negative Capacitance Field Effect Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Robin Atle; [2019]
  Nyckelord :Un-doped ferroelectricity; HfO2; Hafnium oxide; ALD; Atomic Layer Deposition; Hysteresis; P-E; polarization; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : With the transistor being the workhorse in modern electronics it has been vastly improved since its invention. However, the previous go-to improvement method of scaling it down has reached a dead end. Power dissipation has become a large concern and is in need of a solution. LÄS MER

 4. 4. Empatisk och icke-empatisk filmmusik, tonalitetens adderade värde

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :William Endmyhr Larsson; Tomas Nyman; [2019]
  Nyckelord :filmmusik; adderat värde; empatisk; icke-empatisk; tonalitet; sorg;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur olika sorters tonalitet påverkar upplevelsen av filmmusik i en animerad filmscen utifrån begreppen adderat värde, empatisk och icke-empatisk musik. Som teoretisk bakgrund för sambandet mellan det visuella och auditiva ligger de begrepp och definitioner som Chion, Cohen och Davies tagit fram. LÄS MER

 5. 5. Multimodala elevtexter : Elever synliggör sina kunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linda Lindström; [2019]
  Nyckelord :Multimodalitet; semiotiska resurser; transformation; transduction; komposition; rytm och kohesion.;

  Sammanfattning : Vi uttrycker oss multimodalt dagligen vilket innebär att vi använder olika modaliteter när vi kommunicerar med andra. Det har visat sig att om elever får möjlighet att konstruera sin egen kunskap och omformulera kunskapen genom att uttrycka sig med hjälp av en annan modalitet än ursprunget, stärker det elevens lärande, detta kallas transduction. LÄS MER