Sökning: "examensarbete filter"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade orden examensarbete filter.

 1. 1. Deep Learning for Speech Enhancement : A Study on WaveNet, GANs and General CNN-RNN Architectures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Xing Luo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Clarity and intelligiblity are important aspects of speech, especially in a time of misinformation and mistrust. The breakthrough in generative models for audio files has brought massive improvements for speech enhancement. LÄS MER

 2. 2. Provtagningsmetoder för mikroplaster i dagvatten och sediment

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Elma Josic; [2019]
  Nyckelord :Mikroplast; Vatten; Sediment; Analys; Provtagningsmetod;

  Sammanfattning : Plast har skapat förutsättningar för oss människor i årtionden på grund av dess breda användningsområde. Det har dock medfört att det förekommer mängder mikroplaster i omgivningen och det är idag ett miljöproblem som behöver åtgärdas. LÄS MER

 3. 3. A comparison of training algorithms when training a Convolutional Neural Network for classifying road signs

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Rasmus Bergendal; Andreas Rohlén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is a comparison between three dierent training algorithms when training a Convolutional Neural Network for classifying road signs. The algorithms that were compared were Gradient Descent, Adadelta, and Adam. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse av olika jonbytarmassor för avskiljning av NOM via suspenderat jonbyte

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Vladana Pavlovic; [2019]
  Nyckelord :naturligt organiskt material; jonbyte; SIX®; jonbytarmassor; vattenrening;

  Sammanfattning : Naturligt organiskt material, NOM, har sitt ursprung från nedbrutna växter, alger och mikroorganismer. På grund av bland annat klimatförändringar har halten NOM ökat i Mälaren. LÄS MER

 5. 5. Robust motion estimation for vehicle dynamics applications using simplified models

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Siyao Chen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the accurate estimation methods for the vehicle motion with relatively cheap sensors. The vehicle states are essential to the vehicle control applications but sometimes expensive sensors are necessary to obtain accurate values. LÄS MER