Sökning: "examensarbete finansiering"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden examensarbete finansiering.

 1. 1. Överavkastning på Knoppar och Avknoppare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malcolm Holm; Andreas Magnusson; Wahidullah Barikzay; [2020]
  Nyckelord :Anormal avkastning; Överavkastning; BHAR; Ren avknoppning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Title: Abnormal Return on Spin-offs and its Parent– A study on the performance of the Spin-off and the Parents performance over 2 yers Seminar date: June 4, 2020 Course: FEKH89, Business Administration: Degree Project undergraduate Level, 15 University Credit Points Authors: Wahidullah Barikzay, Malcolm Holm, Andreas Magnusson Advisor: Anamaria Cociorva Keywords: Spin-off, Abnormal Return, BHAR, Efficient Market, M&A Purpose: The purpose of the study is to investigate whether it is possible to obtain abnormally positive returns by buying and retaining shares in spin-offs and its parent company for two years. Methodology: The study has been conducted as a quantitative event study to investigate the abnormal return compared to the index. LÄS MER

 2. 2. Hedgefonder under marknadsoro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gordon Molander; Laban Blosse; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; Risk; Hedgefond; Lågkonjunktur; Riskavert; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Hedge funds during market instability - An investment alternative for the risk-averse investor? Seminar date 2020-06-04 Course FEKH89, Bachelor's Degree Project in Finance, 15 ECTS Authors Laban Blosse, Gordon Molander Advisor Maria Gårdängen Key words Return, Risk, Hedge Fund, Recession, Risk-averse Purpose The purpose of the study is to investigate and analyze from an investor’s perspective how hedge funds have performed in comparison with market index during the period of 2007-2016, with weight in the decline phase. This is to simplify the decision-making process for the risk-averse investor. LÄS MER

 3. 3. Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Hofstedt; Petrus Lindh; Magdalena Johansson; [2020]
  Nyckelord :Determinanter; avkastning; aktiemarknad; multipelvärdering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Vilka determinanter för avkastning existerar för svensk aktiemarknad? Seminariedatum: 2020-06-04 Kurs: FEKH89. Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sebastian Hofstedt, Magdalena Johansson, Petrus Lindh Handledare: Maria Gårdängen Syfte: Undersökningen syftar till att granska vilka faktorer som kan estimera framtida avkastning för svensk aktiemarknad. LÄS MER

 4. 4. Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip du Hane; Jacob Rönnhed; Niclas Stenman; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Titel: Svenska företagsförvärv inom Skandinavien respektive utanför Skandinavien, vart finner aktieägare störst avkastning? Seminariedatum: 03/06/2020 Kurs: FEKH89 - Företagsekonomi: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå Författare: Philip du Hane, Niclas Stenman och Jacob Rönnhed Handledare: Göran Andersson Nyckelord: Abnormal avkastning, aktieägaravkastning, företagsförvärv, Skandinavien, icke-Skandinavien. Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det uppkommer någon abnormal avkastning vid annonseringen av ett gränsöverskridande förvärv för aktieägare i det förvärvande svenska företaget. LÄS MER

 5. 5. Fick den nya lagen i ÅRL den effekt som var menad? : En kvalitativ multipel fallstudie utförd på företag inom byggbranschen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Olsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, Redovisning och finansiering, 4FE17E, VT 2020 Författare Anna Olsson Handledare Natalia Semenova Examinator Andreas Jansson Titel: Fick den nya lagen nya lagen i ÅRL den effekt som var menad? – En kvalitativ multipel fallstudie utförd på företag inom byggbranschen Bakgrund: Inför räkenskapsåret 2017 blev det lagstadgat att större svenska företag ska upprätta en hållbarhetsrapport som komplement för de finansiella måtten. Den nya lagen grundade sig från EU-direktivet 2014/95/EU om tillhandahållande av icke-finansiell information. LÄS MER