Sökning: "examensarbete fukt"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden examensarbete fukt.

 1. 1. Hinderdetektering på den svenska järnvägen- En jämförelse mellan dagens och framtidens hinderdetekteringssystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Benjamin Smakic; [2019]
  Nyckelord :Hinderdetekteringssystem; spårledningar; axelräknare; ERTMS; RFID; livscykelkostnader; signalfel. Track vacancy detection systems; track circuits; axle counters; life cycle costs; signal failures.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda vilka hinderdetekteringssystem som finns tillgängliga idag eller som är under utveckling, och att ta reda på vilket system som är bäst ur ett tekniskt och samhällsekonomiskt perspektiv. Med hinderdetektering menas de system som finns på järnvägen för att detektera var på järnvägen det finns ett hinder. LÄS MER

 2. 2. Inverkan av omgivande klimatets temperaturförändringar på mätresultat vid fuktmätning i betong

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Olsson Viktor; [2019]
  Nyckelord :Fukt; Fuktmätning; Betong; Moisture; Concrete; Klimat; Ambient; Climate; Temperaturförändringar;

  Sammanfattning : I detta examensarbete som utfördes under vårterminen 2019 på Malmö universitet undersöktes hur temperaturförändringar i det omgivande klimatet påverkar mätresultat vid fuktmätningar i betong. Vid fuktmätningar i betong, i fält, används metoden borrhålsmätning. LÄS MER

 3. 3. Byggföretagens hantering av fuktsäkerhetsprojektering – med fokus på projektörer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammed Ali Aghaie Azghandi; Omar Ahmad; [2019]
  Nyckelord :Moisture damage; The design phase; Moisture safety design; Planners’; ByggaF metod; Fuktskador; Projekteringsskedet; fuktsäkerhetsprojektering; projektörer; ByggaF metoden;

  Sammanfattning : Fuktskador uppstår vanligtvis på grund av felaktig planering, projektering och utförande under hela byggprocessen. Dessa felaktigheter resulterar i stora åtgärdskostnader som kan minimeras eller till och med elimineras om fuktsäkerhetsarbetet är väl genomförd. LÄS MER

 4. 4. Sorptionsegenskaper för acetylerat trä - Mätning av sorptionsisotermer och sorptionsentalpi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Hanna Bülund; [2019]
  Nyckelord :Acetylated; wood; softwood; spruce; Picea abies; sorption isotherm; sorption enthalpy; conditioning; sorption calorimetry; modified wood.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Trä är ett av våra äldsta byggnadsmaterial. Idag återfinns trä ofta på många olika platser i en byggnad och fyller således många olika funktioner. Fuktinnehåll i trä påverkar dess mekaniska egenskaper och vid höga fuktinnehåll är sannolikheten stor att trä angrips av biologiska organismer. LÄS MER

 5. 5. Investigation of the effect of moisture in transformers on the aging of the solid insulation for dynamic rating applications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christos Stefanou; [2018]
  Nyckelord :Dynamic rating; dynamic transformer rating; moisture in transformers; aging of transformer insulation; cellulose aging; solid insulation aging; experiment.; Dynamisk last; dynamisk transformatorklassificering; fukt i transformatorer; åldrande av transformatorisolation; åldrande av cellulosa; åldrande av fast isolation; experiment.;

  Sammanfattning : In the present thesis an investigation is performed for the effect of moisture contenton the aging of the solid insulation for transformers that are dynamically loaded. Theinvestigation is based on a theoretical analysis and a model. LÄS MER