Sökning: "examensarbete genus media"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete genus media.

 1. 1. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 2. 2. DET OKROSSBARA GLASTAKET I SVENSK POLITIK? En kvalitativ studie om porträtteringen av svenska kvinnliga partiledare i media i samband med deras avgång

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Moa Axman; Maja Frendin; [2018-02-12]
  Nyckelord :Gudrun Schyman; Mona Sahlin; Anna Kinberg Batra; kvinnlig politiker; partiledare; porträttering; avgång; könsstereotyper; textanalys; genus; politik; Aftonbladet; Svenska Dagbladet;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin/år: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 46Antal ord: 15 985Nyckelord:Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska kvinnliga partiledare harporträtterats i svensk media i samband med deras avgångar och undersöka om det skett någon förändring över tid ur ett genusperspektiv.Teori: Medielogik, dagordningsteori, framing, genusteori. LÄS MER

 3. 3. Let’s get [her] undressed - en kritisk diskursanalys av konstruktionen av kvinnor i de mest populära samtida musikvideorna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Sara Egeskog; Elin Sjöstrand; [2014-09-29]
  Nyckelord :Diskurs; genus; könskodade tankemönster; kritisk diskursanaly; mediapåverkan; musikvideor; populärkultur; typer av kvinnor; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : TitelLet’s get [her] undressed - en kritisk diskursanalys av konstruktionen av kvinnor i de mest populära samtida musikvideornaFörfattareSara Egeskog och Elin SjöstrandIllustrationer avElin SjöstrandKursExamensarbete i Media- och kommunikationsvetenskapTerminVT-14HandledareGabriella SandstigSidantal47 exklusive bilagorSyfteAtt undersöka hur kvinnor konstrueras i videorna till den mest populära musiken från 2013.Metod och materialKritisk diskursanalys, femton musikvideor tagna från topplistor från år 2013. LÄS MER

 4. 4. ”Sen ser jag boken lite som skräpmat. Man bara trycker ner den för att det ska ta slut fort". En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of Grey

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Anna Borglin; [2014-02-13]
  Nyckelord :cultural studies; genus; receptionsanalys; Fifty shades of Grey; Romantisk fiction;

  Sammanfattning : Titel: ”Sen ser jag boken lite som skräpmat. Man bara trycker ner den för att det ska ta slut fort". Enkvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om fenomenet Fifty shades of GreyFörfattare: Anna BorglinKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. LÄS MER

 5. 5. Musik, media och genus - En studie av förekomsten av könsbrytande eller könsbevarande - mönster i intervjuer med musikartister

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Fredrika Frimansson; Elin Frisk; [2013-08-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Musik, media och genus - en studie av förekomsten av könsbrytande eller könsbevarandemönster i intervjuer med musikartister.Författare: Fredrika Frimanson och Elin FriskKurs: Examensarbete i Media- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik,medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. LÄS MER