Sökning: "examensarbete gu ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden examensarbete gu ekonomi.

 1. 1. Användningsmönster av naturområden i Göteborg - En studie om tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Joakim Hagenfeldt; Frida Fredriksson; [2019-08-02]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Tätortsnära natur; Hållbar tillgänglighet; Naturområden; Tidsgeografi; Urbanisering;

  Sammanfattning : Det är av vikt att grönska i städer bevaras i samband med förtätningen av städer, för att säkra tillgång till naturupplevelser och friluftsliv för dess invånare. Speciellt uppmärksammat är behovet och konflikten mellan förtätning och bevarande av tätortsnära natur i hastigt urbaniserade städer. LÄS MER

 2. 2. Sambandet mellan ungdomsarbetslöshet och brottslighet - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nina Eklund; Amanda Jernberg; [2015-08-20]
  Nyckelord :Ungdomar; brottslighet; ungdomsarbetslöshet; folkhälsa; Youth; criminality; youth unemployment; public health;

  Sammanfattning : Background: The lack of employment has an effect on individuals’, especially youths’, health. Unemployment also has an effect on ones sense of coherence (SOC) and social capital. Lack of these factors in combination with unemployment may lead to an increase in crime rate. LÄS MER

 3. 3. Provutveckling i hem- och konsumentkunskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Mireya Fiallo Hedqvist; [2011-02-28]
  Nyckelord :Prov; autentiska prov; ; bedömning; prov- och bedömningsbanken; utprövning;

  Sammanfattning : Flera undersökningar har visat att grundskoleelevers kunskaper inte bedöms på ett likvärdigtsätt. Olika satsningar har skett från Skolverkets sida där syftet varit att öka likvärdigheten ibedömningen. En sådan satsning från Skolverket är utvecklingen av en prov- ochbedömningsbank för hem- och konsumentkunskap. LÄS MER

 4. 4. "Man väntar inte på något längre..."

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cornelia Andersson; Emma Ask; [2011-02-22]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel ”Man väntar inte på något längre… ”I huvudet på framtidens mediekonsumenter - hur tänker,känner och agerar de?Författare Cornelia Andersson och Emma AskKurs Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vidInstitutionen för journalistik och masskommunikation,Göteborgs universitetTermin Höstterminen 2010Handledare Ingela WadbringUppdragsgivare Sveriges Radio. Kontaktperson: Ingrid Östlund, Chef Publik& Omvärld. LÄS MER

 5. 5. Kollektivjournalistiken – En studie om Västtrafiks nya biljettsystem som nyhetsämne

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Marcus Odeholm; Fredrik Richardsson; Henrik von Schlanbusch; [2010-08-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Kollektivjournalistiken – En studie om Västtrafiks nya biljettsystemsom nyhetsämneFörfattare: Marcus Odeholm, Fredrik Richardsson och Henrik von SchlanbuschOmfattning: 52 sidor inklusive bilagaHandledare: Britt BörjessonKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap,Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)Göteborgs universitetTermin: Vårterminen 2010Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett nyhetsperspektiv analysera hurGöteborgs-Postens och TTELAs journalister ser på rapporteringen om Västtrafiks nya biljettsystem.Metod: Kvalitativ intervjustudieMaterial: Analysen utgår ifrån intervjuer med sex stycken journalister som skriver för Göteborgs-Posten respektive TTELA. LÄS MER