Sökning: "examensarbete häst"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden examensarbete häst.

 1. 1. Prevalens av frånskjutsasymmetri hos unghästar samt hästar som tävlar svår klass i hoppning och dressyr

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Söderström; [2020]
  Nyckelord :Häst; rörelseasymmetri; frånskjutshälta; objektiv rörelseanalys; unghästar; elithästar;

  Sammanfattning : Ortopediska problem, som ger upphov till hälta är den vanligaste orsaken till att hästar besöker veterinär och den största anledningen till att sporthästar tvingas avsluta sin tävlingskarriär tidigare än planerat. Ortopediska skador är således ett stort problem både för hästars välfärd men även ekonomiskt för ryttare och hästägare. LÄS MER

 2. 2. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2020]
  Nyckelord :Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Sammanfattning : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. LÄS MER

 3. 3. Antimüllerskt hormon hos häst : klinisk relevans och hormonets variation med hästtyp, ålder och säsong

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anne-Cathrine Jensen; [2020]
  Nyckelord :Antimüllerskt hormon; AMH; häst; granulosacellstumör; kryptorkism; säsongsvariation; åldersvariation;

  Sammanfattning : Antimüllerskt hormon (AMH) är ett konserverat glykoproteinhormon. Hos hanar produceras det under fosterstadiet i höga koncentrationer då det medverkar till regressionen av de Müllerska gångarna, förstadiet till de honliga könsorganen. LÄS MER

 4. 4. Klinisk effekt av subkutan ivermektinbehandling mot infektion med små blodmaskar (Cyathostominae spp.) hos isländska föl

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isa Persson; [2020]
  Nyckelord :endoparasit; häst små blodmaskar; cyathostominae; ivermektin; anthelmintikaresistens;

  Sammanfattning : Alla betande hästdjur infekteras med endoparasiter. Behandling med avmaskningsmedel är en del i att kontrollera smittspridning och förhindra sjukdom av parasitär etiologi. Cyathostominae spp. LÄS MER

 5. 5. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :häst; Equus Mundi; anthelmintika; avmaskning; örter; medicinalväxter; resistens;

  Sammanfattning : Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. LÄS MER