Sökning: "examensarbete häst"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden examensarbete häst.

 1. 1. Anthelmintisk effekt av örtblandningen Equus Mundi på cyathostominer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabella Karlsson; [2019]
  Nyckelord :häst; Equus Mundi; anthelmintika; avmaskning; örter; medicinalväxter; resistens;

  Sammanfattning : Den vanligaste inälvsparasiten hos häst är små blodmaskar. De senaste 10–15 åren har en världsutbredd ökning av resistens mot dagens avmaskningsmedel bevittnats hos hästens små blodmaskar, vilket innebär att färre avmaskningspreparat finns att tillgå och andra metoder krävs för att få bukt med parasitproblemen. LÄS MER

 2. 2. Överlevnad av Streptococcus equi subspecies equi på olika material i hästens omgivning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Mikaela Andreasson; [2018]
  Nyckelord :Kvarka; S. equi; stall; bremsar; vattenhinkar;

  Sammanfattning : Strangles, caused by the bacteria Streptococcus equi subspecies equi (S. equi) is the most commonly diagnosed infectious disease in horses worldwide. Infection by S. equi in the upper respiratory tract results in fever, nasal discharge and enlarged lymph nodes that can contain abscesses. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan lateralitet och vertikala rörelseasymmetrier hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Camilla Frisk; [2018]
  Nyckelord :lateralitet; rörelseasymmetrier; objektiv rörelseanalys; hästar;

  Sammanfattning : Den vanligaste orsaken till att hästar behandlas av veterinär är hältor. Eftersom att många hästar tränas för att prestera i olika tävlingssammanhang leder problem med rörelseapparaten till stora konsekvenser för både häst och hästägare. LÄS MER

 4. 4. Pilotstudie av kandidatgener för inguinalbråck hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Elin Tillnert; [2018]
  Nyckelord :Inguinalbråck; pungbråck; NPTX1; ZFPM2; COL23A1;

  Sammanfattning : Inguinalbråck hos häst är en sjukdom som ses hos både föl och vuxna hästar. Sjukdomen ses främst hos hingstar. Symptomen framträder vanligen som akut kolik pga att tarmslingor glider ner i inguinalkanalen (den öppning som sammanbinder bukhålan med scrotum) och snörs åt. Sjukdomen kräver i vuxen ålder kirurgiska åtgärder. LÄS MER

 5. 5. Riskfaktorer och kliniska symptom vid sjukdomen PPID hos häst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Angelika Dahlberg; [2018]
  Nyckelord :Pituitary pars intermedia dysfunction; ; PPID; fång; ACTH; dexametason;

  Sammanfattning : Pituitary Pars Intermedia Dysfunction (PPID) är en åldersrelaterad, neurodegenerativ sjukdom hos framförallt medelålders till äldre hästar (hästar> 10 år). Prevalensen och riskfaktorerna för PPID är långt ifrån klarlagda och detta gäller även sambandet mellan kliniska fynd och diagnos. LÄS MER