Sökning: "examensarbete hållbar utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 218 uppsatser innehållade orden examensarbete hållbar utveckling.

 1. 1. Förskollärares upplevelse av undervisning i ekologisk hållbar utveckling i förskolan : ”…det lilla jag gör påverkar...”

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Anna-Karin Palmkvist; Sofia Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Ekologisk hållbar utveckling; förskola; lärande för hållbar utveckling; undervisning; utemiljö;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka förskollärares upplevelse av hur de använder naturområden i sitt närområde samt förskolans utemiljö i sin undervisning om ekologisk hållbar utveckling. Då examensarbetets syfte var att undersöka förskollärares upplevelse av ett specifikt fenomen valdes en kvalitativ forskningsmetod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 2. 2. Hur kan en befintlig centrumnära galleria omformas för att bidra till en mer attraktiv och hållbar stad? : En studie av Odenhuset i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Josefine Andersson; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; galleria; handel; köpcenter; attraktiv stad; hållbar stad; mixed use;

  Sammanfattning : Under 1960 och 1970-talet öppnade flera Domusvaruhus runt om i Sveriges stadskärnor. Med bilen kunde både nära- och långväga besökareresa till varuhuset. I takt med att externa köpcenter och e-handel har tillkommit har antalet besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna (tidigare Domusvaruhus) minskat. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av munstycke till undervattensrobot

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Chabo Zeito; Ramin Kabrial; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att utveckla munstycket till en av undervattensrobotarna hos Weda AB. Huvudproblemet är upptag av stora partiklar från bassängbotten och den befintliga produkten erhåller varken en effektiv funktion eller en tilltalande design, då denna avviker från resten av undervattensroboten. LÄS MER

 4. 4. Det gröna stödet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Linn Forsander; Saga Kjell; [2019]
  Nyckelord :startups; ekologisk hållbarhet; ekoentreprenör; stöd; resurser; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Det gröna stödet - “det ska vara lätt att göra rätt”. En kvalitativ studie om betydelsen av stöd för att underlätta ekoentreprenörers utmaningar Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2019, 15 HP. LÄS MER

 5. 5. Achieving Energy Efficiency : Case study Saab AB, Järfälla

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Erik Ekqvist; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today’s politics in Europe strongly encourages sustainable development within companies. Hence, it is important to raise awareness in rational use of the utilities, such as electrical energy or space heating within the buildings. Different opportunities on how to decrease the energy use within Saab AB facility are analysed in this research. LÄS MER