Sökning: "examensarbete handel"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden examensarbete handel.

 1. 1. Värdering av vindkraftsprojekt : En studie på risk- och avkastningsförändring vid försäljning av el till ett rörligt pris jämfört med ett fixt pris

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Daniel Wahlström; Leo Wen; [2020]
  Nyckelord :Financial modelling; Financial electricity trading; Valuation of wind power projects; Värdering av vindkraftsprojekt; Finansiell riskhantering; Elhandel;

  Sammanfattning : I takt med ökat intresse för investeringar i vindkraft behöver aktörer på marknaden tillgång till mer information om vilka faktorer som kan påverka dessa investeringars förmåga att generera intäkter. Eftersom intäkter kan genereras genom att strukturera sin försäljning på olika sätt behöver intressenter erhålla bättre förståelse kring varje strukturs förmåga att generera intäkter över tid. LÄS MER

 2. 2. Hur kan en befintlig centrumnära galleria omformas för att bidra till en mer attraktiv och hållbar stad? : En studie av Odenhuset i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Josefine Andersson; [2019]
  Nyckelord :arkitektur; galleria; handel; köpcenter; attraktiv stad; hållbar stad; mixed use;

  Sammanfattning : Under 1960 och 1970-talet öppnade flera Domusvaruhus runt om i Sveriges stadskärnor. Med bilen kunde både nära- och långväga besökareresa till varuhuset. I takt med att externa köpcenter och e-handel har tillkommit har antalet besökare till de centrumnära galleriabyggnaderna (tidigare Domusvaruhus) minskat. LÄS MER

 3. 3. Att utveckla elevers interkulturella historiska kompetens i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lukas Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Interkulturell kompetens; Interkulturalitet; Historieundervisning; Historieämnet; Mångkultur; Klassrum;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten behandlar hur en interkulturell historisk kompetens kan utvecklas hos elever på gymnasieskolan genom historieundervisningen genom de didaktiska frågorna varför, vad och hur. Med andra ord vad en sådan historieundervisning kan innehålla och hur den kan bedrivas, samt varför den behövs. LÄS MER

 4. 4. Creating Value and Identifying Opportunities for Innovation in E-commerce on the B2B Market. : A case study of the distribution and construction industries in Sweden.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MATILDA NORDQUIST; OLIVIA NORLIN; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Purpose - The purpose of this research is to examine the effect of e-commerce in the B2B market. Focus has been on how customer values and the front end of innovation are affected from a distribution company’s and construction industry’s point of view. LÄS MER

 5. 5. Integration of sustainable management in retail : A case study of The Lobby - AMF Fastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Torun Axelius; Josefine Hellström; [2019]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; environmental management system; e-commerce; Företags samhällsansvar; miljöledningssystem; livscykelanalys; e-handel;

  Sammanfattning : The increasing environmental problems have today become global and changes are dras-tically needed in all levels of society. Customers’ buying behaviour can play a big partand it is possible to both contribute to a more sustainable world and add economic valueto a business, but new sustainable business models are needed. LÄS MER