Sökning: "examensarbete hdk"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden examensarbete hdk.

 1. 1. Currently Thinking About Love

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Julia Kylén Collins; [2018-08-16]
  Nyckelord :textil; collage; lapptäcke; råhet; quilt; textil; textilkonst; symbolik; kärlek; minnen; intimitet; skam;

  Sammanfattning : Jag drivs av en nyfikenhet av vilka narrativ som kan mötas genom materialmöten och om dom kan skapa en gemensam berättelse. Enlek med mina egna och betraktarens föreställningar kring ett material, färg eller en bild. Jag ser tyg som bärare av olika språk, värden ochkontexter. Det har varit min utgångspunkt i detta examensarbete. LÄS MER

 2. 2. Jag väver min längtans platser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Terese Molin; [2018-08-16]
  Nyckelord :textil; textilkonst; konst; väv; måleri; färg; abstrakt; himmel; värme; ljus; längtan; sentimentalitet;

  Sammanfattning : Hantverksprocessen är den jag ständigt lutar mig tillbaka mot, jag litar inte bara blint på den, jag tror på den. I vävningen får jag gensvar och jag upplever en kommunikation, en dialog och blir fri från den monolog som annars ständigt dominerar mitt inre.I mitt examensarbete fördjupar jag mig inom vävning och den abstrakta bilden. LÄS MER

 3. 3. As Strange As They Come

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Lisa Berg-Svedin; [2016-12-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte undgått någon att det är kris i Europa (och världen) och att krisens konsekvenserskapar väldig debatt i Sverige. Krisens offer söker skydd och hjälp här och det höjsröster om att vi inte kan hjälpa dem som drabbas, vi måste hjälpa våra egna först. LÄS MER

 4. 4. Det jag ser är du

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Stina Bergsten; [2016-08-25]
  Nyckelord :männsiskan; psyket; väv; bild; textilkonst; mönster; seende; speglingar; konsthantverk; textil;

  Sammanfattning : Mitt arbete kretsar kring min fascination för människan, och mitt intresse för bilder och mönster. Det mänskliga seendetär en stark drivkraft för mig, och jag har i mitt examensarbete undersökt och utforskat människans relation till sinomvärld, sina medmänniskor, och mänskligheten i sig. LÄS MER

 5. 5. Subtila sekvenser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/HDK - Högskolan för design och konsthantverk

  Författare :Jonna Petersson; [2016-08-19]
  Nyckelord :konsthantverk; textilkonst; screentryck; broderi; medvetande; transparens; rumslighet; materialitet;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete har handlat om att fånga en känsla som utgår från psykologiska begrepp. Dessa begrepp har intresserat mig på grund av dess koppling till tankar om illusioner och delvis dolda minnen. LÄS MER