Sökning: "examensarbete hissar"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete hissar.

 1. 1. Förbättrad logistikstruktur inom Otis reservdelshantering : Hur en tillverkare av transportsystem kan uppnå en kostnadseffektiv ökning av leveransservicenivån mot kund genom en förändrad logistikstruktur

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Henrik Ingelstedt; Adrien Martinez; [2012]
  Nyckelord :Logstics; delivery service; total cosst analysis; value flow analysis; Logistik; Leveransservice; Totalkostnadsanalys; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på Otis AB, en global tillverkare och underhållare av hissar, rulltrappor och rullband. Arbetet behandlar företagets reservdelshantering och de processer och rutiner som följer av denna. LÄS MER

 2. 2. Brottsskeden kring infästning av stålpelare

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Robert Endre; [2012]
  Nyckelord :Punching; splitting; local pressure; drilling in concrete; close to the concrete edge; infill wall; Eurocodes; top plate and base plate.; Genomstansning; spjälkning; prägling; håltagning i betong; avstånd till betongkant; utfackningsvägg; eurokoderna; topplåt; och fotplåt;

  Sammanfattning : En utfackningsvägg är en icke bärande väggkonstruktion, ofta av trä som har för syfte att minimera energiförbrukningen för byggnader i betong. Inuti konstruktionen används ibland stålpelare för att bära ovanliggande konstruktioner. Stålpelarna utsätts för laster som de måste dimensioneras för. LÄS MER

 3. 3. Integrerad underhållsutveckling - Förändring av underhållsservicen i ett hissföretag

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Thomas Hjort; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Stockholmsregionen finns mer än 20 aktörer som utför underhållsservice på hissar. Otis AB är en av de största med en internationell organisation. Företaget har funnits i Sverige sedan 1970 talet. LÄS MER

 4. 4. Lastrigg : produktutveckling av rigg för lastning av miljöbränsle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknikHögskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö; Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för energi- och maskinteknik

  Författare :Tomas Midendal; Johan Gustavsson; [2009]
  Nyckelord :produktutveckling; container; lastning; lastrigg;

  Sammanfattning : En hög med bränslebriketter ligger på marken på ett industriområde i Sveg. Det är tillverkaren av dessa som har lagerhållit briketterna på detta sätt och ämnar lasta dessa i sina containrar. Då detta moment inte tillhör den ordinarie produktionen finns en mobil enhet att tillgå för att genomföra inlastningsproceduren. LÄS MER

 5. 5. Upplysande och vägvisande informationsmaterial för Prins Eugens Waldemarsudde

  L3-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Helena Nerlund; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport bygger på ett examensarbete inom informationsdesign. Examensarbetet gick ut på att med hjälp av de riktlinjer och principer som finns inom informationsdesign samt den kunskap jag fått under tre års studier, skapa två väl fungerande informationsmaterial för konstmuséet Prins Eugens Waldemarsudde i Stockholm. LÄS MER