Sökning: "examensarbete historia"

Visar resultat 1 - 5 av 204 uppsatser innehållade orden examensarbete historia.

 1. 1. Inget är som det ska vara och allt är som det är

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Elin Samuelsson; [2020-07-09]
  Nyckelord :Installation; Varelse; Fantasi; Upplevelse; Taktilt; Okända;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om ett undersökande av varelser som finns och intefinns. Ett undersökande i hur man genom textilen kan skapa en installation, somfår den närvarande att hamna i en viss stämning. Det är en lek mellan på riktigtoch på låtsas, mellan fantasi och verkligen. Vad ser du och vad ser du inte. LÄS MER

 2. 2. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 3. 3. Elsäkerhet och Riskhantering - Praktik, regleringar och vetenskapliga teorier för säkrare arbete på elanläggningar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Jacob Larsson; [2020]
  Nyckelord :Riskanalys; riskhantering; elsäkerhet; transformatorstation; ställverk; Safety I; Safety II; MTO; ESA; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for electrical installation work it is suggested in ESA, Elsäkerhetsanvisningarna, to conduct some sort of risk assessment both before and during the work to maintain a certain electrical safety level. These risk assessments vary between different companies both in quality and method, but the aim is the same. LÄS MER

 4. 4. Passenger Influence on Dwell Time : A Case Study on the Light Rail Transit Line Tvärbanan in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori; KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Felix Mir; Fredrik Rahm; [2020]
  Nyckelord :Dwell Time; Boarding; Alighting; Platform; Light Rail Transit; Public Transportation; Passenger Behavior; Train; Stockholm; Sweden; Uppehållstid; Påstigning; Avstigning; Plattform; Light Rail Transit; Kollektivtrafik; Passagerarbeteenden; Tåg; Stockholm; Sverige;

  Sammanfattning : This thesis conducts research on the light rail transit (LRT)-line Tvärbanan in Stockholm regarding punctuality of dwell time (DT), focusing on the influence passengers have on the mean and the variance of DT. The eight major stops during rush-hours are analyzed through a combination of quantitative and qualitative analysis. LÄS MER

 5. 5. Lövholmen strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Nazanin Nourazar; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; offentliga rum; Lövholmen; Färgfabriken;

  Sammanfattning : I detta examensarbete avser jag att utforma en alternativ strukturplan utifrån Stockholms stads befintliga stadsplaneringsprojekt för den nya stadsdelen Lövholmen. Genom att studera och kritiskt granska det befintliga förslaget avser jag att dels ta tillvara de redan goda förslagen samtidigt som jag kombinerar dessa med mina egna förslag. LÄS MER