Sökning: "examensarbete hr"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden examensarbete hr.

 1. 1. Det nya arbetslivet : En kvalitativ fallstudie om konsekvenserna av det flexibla arbetslivet ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Viktoria Svensson; Marcela Larsson; [2022]
  Nyckelord :Flexible work boundless work; teleworking; flexible working hours; Human resources; well being; work life balance; Flexibelt arbete gränslöst arbete; distansarbete; flexibla arbetstider; Human Resources; välmående; balans mellan arbete och privatliv;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker vilka konsekvenser som genereras av det flexibla arbetslivet. Det handlar framför allt om ett medarbetarperspektiv men inkluderar även ett chefsperspektiv. Studien utgörs av en fallstudie av en kommunal organisation isödra Sverige med ett fokus på yrkesrollen Human Resources (HR). LÄS MER

 2. 2. Leda med avundsjuka

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Lindberg; [2018]
  Nyckelord :avundsjuka; godartard avundsjuka; motivation; säljande organisationer;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Leda med avundsjuka? Nivå: Examensarbete, grundnivå i företagsekonomi Författare: Frida Lindberg och Pontus Pärson Handledare: Monica Wallman och Maria Fregidou-Malama Datum: 2018 – jan   Syfte: Tidigare forskning har fastställt vissa faktorer som kan påverka skapandet av godartad avundsjuka som kan användas som en motivation att nå högre resultat och det är därför av intresse att studera om några av dessa är gällande för säljande organisationer. Syftet med denna studie är att analysera vilka sociala och kontextuella faktorer som kan påverka skapandet av godartad avundsjuka inom säljande organisationer. LÄS MER

 3. 3. Gränslöst arbete : En kvalitativ studie

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Kejonen; [2018]
  Nyckelord :Boundaryless work; Work flexibility; Availability at work; Work environment Human resource management HRM ; Gränslöst arbete; Flexibilitet i arbetet; Tillgänglighet; Arbetsmiljö Human Resource Management HRM ;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft som syfte att undersöka hur det gränslösa arbetet uttrycker sig bland chefer inom stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun. Därför har studien haft följande frågeställningar; 1) Hur uttrycker sig det gränslösa arbetet hos chefer på olika nivåer vid stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå kommun? 2) På vilket sätt har cheferna påverkats av det gränslösa arbetet? Vilka konsekvenser har det fått? 3) Vilka insatser kan förvaltningens HR-funktion tillämpa för att förbättra eller utveckla chefernas arbetssituation i relation till det gränslösa arbetet? Studien har haft en kvalitativ ansats där femton stycken semistrukturerade intervjuer har legat som grund för studiens resultatavsnitt. LÄS MER

 4. 4. Psykosocial arbetsmiljö : En kvalitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön i ett hållbart arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Fredrik Follmer; [2018]
  Nyckelord :Hållbart arbetsliv; kvalitativ metod; ledarskap; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Ohälsan i arbetslivet ökar bland annat på grund av psykosociala orsaker samtidigt som arbetslivet förväntas pågå under längre tid innan pensionsavgång. Det hållbara arbetslivet handlar om att arbeta långsiktigt för att anställda ska må bra och ha möjligheten att delta ett helt arbetsliv. LÄS MER

 5. 5. Bland kulturvetare, småpåvar och heliga kor: En kvalitativ fallstudie om organisatoriska värderingars dynamik och tvetydighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Jansson; Jimmy Björklund; Adrian Schmidt; [2017]
  Nyckelord :Organisatoriska Värderingar; Organisationskultur; Kulturvetare; Tolkningsföreträde; Småpåvar; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Bland Kulturvetare, Småpåvar och Heliga kor: en Kvalitativ Fallstudie om Organisatoriska Värderingars Dynamik och Tvetydighet Seminariedatum: 2017-06-01 Ämne/kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Jimmy Björklund, Andreas Jansson och Adrian Schmidt Handledare: Devrim Göktepe-Hultén Nyckelord: Organisatoriska Värderingar, Organisationskultur, Kulturvetare, Tolkningsföreträde, Småpåvar Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla en fördjupad förståelse för organisatoriska värderingars dynamik. Metod: Studien baseras på en kvalitativ forskningsstrategi, med en metateoretisk utgångspunkt i ett interpretativistiskt och social-konstruktivistiskt perspektiv. LÄS MER