Sökning: "examensarbete hud"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden examensarbete hud.

 1. 1. Interaction design for Augmented Reality Head-Up Displays : Developing graphics design and evaluating perceptual and safety aspects for navigation use cases

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Hansols; [2022]
  Nyckelord :industrial design engineering; human-centered design; user experience design; Augmented reality head-up displays; visual perception; AR-HUD navigation; automotive industry; user-testing; teknisk design; användarcentrerad design; användarupplevelsedesign; head-up-displayer med förstärkt verklighet; visuell perception; AR-HUD-navigering; fordonsindustri; användartestning;

  Sammanfattning : The interactions with everyday products and technology are often done without being noticed or reflected upon. Interactions driving a vehicle are happening automatically for most people when having experience driving. LÄS MER

 2. 2. Integration of Head-Up Display Technology as an Assisting Tool for Paramedics

  Master-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Quoc Huy Martin Tran; [2022]
  Nyckelord :Paramedics; Augmented Reality AR ; Head-Up Display HUD ; Google Glass; Smart Glasses; Ortivus MobiMed; Ambulanspersonal; Augmented Reality AR ; Head-Up Display HUD ; Google Glass; Smart Glasses; Ortivus MobiMed;

  Sammanfattning : When paramedics arrive at an accident site there are a lot of complex variables that they must keep in mind when making decisions. Thus, a problem of too much information presented at once makes the decision-making harder. To aid paramedics, smart glasses can be used to streamline the workflow and present relevant information immediately. LÄS MER

 3. 3. Att raka eller inte raka : en jämförelse av förekomsten av bakterier före och efter rakning inför venös blodprovstagning på hund

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Josefin Lindskog; Linn Ekberg; [2021]
  Nyckelord :bakterier; blodprov; desinfektion; hygien; päls;

  Sammanfattning : I veterinärmedicinsk litteratur anges ofta att rakning bör ske inför blodprovstagning via v. cephalica på hund, då det anses vara mer hygieniskt. Dock finns det mycket få studier som undersökt den hygieniska aspekten av rakning. Däremot finns det konstaterade negativa effekter av rakning. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Spatial User Interface Integration within Strategy Games : An evaluation of a strategy game’s approachability within diegesis and spatial theory

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Wilhelm Ackermann; [2021]
  Nyckelord :Approachability; Game Design; Diegesis; Design Space; Video Games; Strategy Games; HUD;

  Sammanfattning : Diegesis and Spatiality are fundamental to visualization techniques in games. The impact of integrating user interfaces into the game world is a contentious issue between minimizing the heads-up display or maximizing functionality above realism. LÄS MER

 5. 5. Nollseparation mellan förälder och nyfött barn : En begreppsanalys ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Sara Norén; Theresé Thyselius; [2020]
  Nyckelord :Zero-separation; concept analysis; skin-to-skin; together; parent; presence; co-care; midwife; Nollseparation; begreppsanalys; hud-mot-hud; tillsammans; förälder; närvaro; samvård; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nollseparation har ingen tydlig definition och tycks vara ett relativt nytt begrepp som används inom förlossnings- och eftervården. Det framgår tydliga riktlinjer om att barnet ska ligga hud mot hud med sin moder efter förlossningen. Men i vissa fall separeras modern och barnet av olika anledningar. LÄS MER