Sökning: "examensarbete ica"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden examensarbete ica.

 1. 1. Active Phase Compensation in a Fiber-Optical Mach-Zehnder Interferometer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Argillander; [2020]
  Nyckelord :phase stability; interferometer; quantum key distribution; fpga; automatic control; fasstabilitet; interferometer; kvantnyckeldistribution; fpga; reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomena of phase stability in a fiber-optical MZI (Mach-Zehnder Interferometer). The MZI is a key building block of optical systems for use in experiments with both continuous-wave light and with single photons. LÄS MER

 2. 2. Istället för en parkbänk : Värdet att forma fysiska mötesplatser i en digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; butiksinredning; mötesplats; rumslig gestaltning; offentliga rum.;

  Sammanfattning : This work is a thesis in Information Design with a focus on Spatial Design. The purpose of the work is to investigate the needs and functions that a larger food store’s foyer boutique has to fill, with increasing digitalization and the changing habits of shoppers using more online services instead of shopping in physical stores. LÄS MER

 3. 3. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 4. 4. Integration of Modelling Environments to an ÄKTA System

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Linus Gustafsson; Daniel Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Chromatography; ÄKTA; ÄKTA system; Programming; Matlab; JModelica.org; Modelling; Calibration; Optimization; Python; Orbit; OPC; Open OPC; Unicorn; Matlab API for Python; Lysozyme; Cytochrome C; Ribonuclease A; FMU; ECO; biopharmaceutical industry; proteins; purification of proteins; ÄKTAexplorer; JModelica; Auto calibration; Automation; chemical engineering; kemiteknik; Chemistry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Automated information flow is an important way of optimizing the time used for analyzing processes. Other added benefits are that in a well-made automated system, the probability of human error diminishes because less liability is put on the person to manually transport and utilize the data. LÄS MER

 5. 5. Styr normer ICA-butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maja Binkowsky; Liridona Gashi; Louise Persson; [2017]
  Nyckelord :Styrning; ICA; normer; normativt tryck; decentralisering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Styr normer ICA-butiker? Kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning, 15 hp Författare: Maja Binkowsky, Liridona Gashi, och Louise Persson Handledare: Peter W. Jönsson Nyckelord: Styrning, ICA, normer, normativt tryck, decentralisering Syfte: Syftet med studien är att jämföra och analysera styrningen inom ICA-butiker och huruvida det finns ett normativt tryck inom ICA hur butikerna ska styras. LÄS MER