Sökning: "examensarbete idrottsvetenskap skola"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden examensarbete idrottsvetenskap skola.

 1. 1. Åtgärdsprogram för barn i förskolan : En studie om pedagogers syn på åtgärdsprogram i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Caroline Ljungberg; Sofie Törnström; [2013]
  Nyckelord :Åtgärdsprogram i förskolan; Bedömning; En skola för alla;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte var att undersöka pedagogers syn på åtgärdsprogram i förskolan. För att nå fram till vårt resultat har vi intervjuat fem förskollärare, två specialpedagoger och en förskolechef, där vi har ställt frågor hur pedagogerna ser på bedömning av det enskilda barnet. LÄS MER

 2. 2. Värdegrundsarbete : En kvalitativ studie ur en fritidslärares synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Anna Ivarsson; [2012]
  Nyckelord :värdegrund; fritidslärare; värdegrundsmetoder;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på vad fritidslärare anser om några olika metoder som finns för att arbeta med värdegrunden. Intervjuat sju yrkesverksamma fritidslärare som arbetar med olika metoder. Metoderna i undersökningen är SET, Olweusmetoden, Lions Quest, friends, farstametoden, charliemetoden och rePulse. LÄS MER

 3. 3. Hur bemöts särbegåvade elever i skolan?

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPILinnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

  Författare :Biljana Miketa; [2012]
  Nyckelord :Särbegåvad; begåvad; individualisering;

  Sammanfattning : Ett faktum är att miljö- och energimässigt står världen i obalans vilket negativt kan påverka våra nya generationer, därför behöver vi kapabla individer som ska kunna ta itu med problemet och hjälpa till att lösa det. Trots att särbegåvade elever utgör en viktig potential i vårt framtida samhälle, känns det att dessa elever inte får den stöd de behöver och har rätt till. LÄS MER

 4. 4. Lärares och elevers syn på motivation i skolarbetet - en jämförelse mellan en friskola och en kommunal skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Sofie Lind; [2011]
  Nyckelord :motivation; lust att lära; friskola; kommunal skola;

  Sammanfattning : I detta examensarbete beskriver jag utifrån olika teorier arbetet på Kunskapsskolan i relation till hur man där arbetar med och ser på elevernas motivation till skolarbetet. Jag jämför dessutom Kunskapsskolans elever och en kommunal skolas elever då det gäller deras syn på betydelsen av olika faktorer i skolarbetet som kan påverka deras motivation att göra ett bra skolarbete. LÄS MER

 5. 5. En ny skola för barn med autism och autismliknande tillstånd : Förutsättningar att skapa en god skolgång enligt nya skollagen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Camilla Sandström; [2011]
  Nyckelord :autism; autismliknande tillstånd; autismspektrumet; skollag 2011; utvecklingsstörning; rätten att bli mottagen i särskolan;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur den nya skollagen upplevs kunna fungera i praktiken i grundskolan. Syftet var vidare att belysa förutsättningar som behövs för att grundskolan ska kunna ge barn med autism och autismliknande tillstånd den skolgång och undervisning som de behöver och har rätt till utifrån sin funktionsnedsättning. LÄS MER