Sökning: "examensarbete ikea"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden examensarbete ikea.

 1. 1. Skapa nytt av nästan nytt : En undersökning i huruvida en möbeltapetserare kan arbeta med återbruk av modernt producerade möbler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet; Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Alexandra Folin; Jessica Bolin Åkerström; [2019]
  Nyckelord :upcycling; ikea; upholstery; reuse; återbruk; ikea; möbeltapetsering; återanvända;

  Sammanfattning : Kan en möbeltapetserare arbeta med återbruk av modernt producerade möbler? I vårt examensarbete har vi arbetat med återbruk av några utvalda produkter ur Ikeas sortiment. Vi har med vårt yrkeskunnande som möbeltapetserare och vår miljö som utgångspunkt velat skapa uppgraderade möbler av det människor tröttnat på. LÄS MER

 2. 2. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 3. 3. Development of Combined Guide and Soft Closing for Sliding Door Systems

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Julia Petersson; Vivian Kamel; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis includes a product development process focused on incorporating a soft closing system for sliding doors in an existing cabinet at IKEA. A soft closing system prevents the door from slamming into the furniture when closing it. The unit today has what is called guides, holding the cabinet doors in place. LÄS MER

 4. 4. Kartläggning och jämförelse av arbetssätt att hantera kvalitetsbristkostnader i logistikprocessen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Joel Hermansson; Max Gottschalk; [2017]
  Nyckelord :Kvalitetsbristkostnader; logistikprocessen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis has been done in cooperation with IKEA of Sweden in Älmhult. It is about a mapping and comparison study of how different companies handle their cost of poor quality (COPQ) in their logistics processes. In this study, we have collaborated with Electrolux, Gekås and Rusta. LÄS MER

 5. 5. Möbel som skapar sittmöjligheter : En innovativ lösning för små boenden

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap

  Författare :Celie Hjelm; Felicia Nordberg; [2017]
  Nyckelord :IKEA; soffbord; sittmoduler; förvaring; kombinationsmöbel; designprocessen; SolidWorks;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är ett samarbete med IKEA Sundsvall och har utförts i syfte att hitta en lösning som erbjuder extra sittplatser för boenden mindre än 60 kvadratmeter. Projektet utgår från designproces-sen och inleds med en marknadsundersökning och en fältstudie. LÄS MER