Sökning: "examensarbete industriell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade orden examensarbete industriell ekonomi.

 1. 1. Modular Sound Absorbing Unit : A system solution for implementation of noise abatement appliance in indoor environments

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :William Odevik; Viktor Wästersved Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Noise; Sound Absorber; Modular; Novel Materials; Buller; Ljudabsorbent; Modulär; Okonventionellt Material;

  Sammanfattning : There is a rising concern about the effects of noise on human health. The noise from our technologies and comforts that evokes a negative physiological response as a response, effects like cardiovascular disease, cognitive and hearing impairments are all examples of critical health results stemming from prolonged noise exposure (WHO, 2004 & 2018). LÄS MER

 2. 2. Ekonomisk analys av elvägssystemteknik : Elektrifiering av framtida Tvärförbindelse Södertörn

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Eric Wranne; Oscar Nilsmo; [2020]
  Nyckelord :Electric Road System; Electric Road Operator; Södertörn Crosslink; Profitability; Public Transport; Elvägssystem; Elvägsoperatör; Tvärförbindelse Södertörn; Lönsamhet; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : The following paper is a master thesis written at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, Sweden. This master thesis is done in a collaboration with a Swedish Consulting Company SWECO. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering av arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material : En fallstudie utförd på Nolato Cerbo AB i Trollhättan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Tabassom Abbas; Sofia Sandblom; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; arbetsflöde; avvikelsehantering;

  Sammanfattning : Ett examensarbete genomfördes på Nolato Cerbo AB i Trollhättan, med målet att utforma ett förslag på ett digitalt arbetsflöde för avvikelsehantering på inköpt material. De frågeställningar som arbetet skulle besvara var: • Kan ett arbetsflöde för avvikelser på inköpt material digitaliseras för att underlätta dokumentering, spårbarhet och hantering av information? • Hur ska arbetsflödet utformas för att uppnå de interna intressenternas krav och behov? • Vilka fördelar respektive nackdelar kan uppstå vid införandet av ett digitalt arbetsflöde? För att kartlägga hur flödet ser ut i nuläget samt problem med flödet, genomfördes intervjuer med de berörda avdelningarna. LÄS MER

 4. 4. Agile requirements engineering in globally distributed software development projects

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Erik Lindström; [2020]
  Nyckelord :Requirements engineering; Agile methods; Software engineering; Enterprise architecture; Global software engineering; global requirements engineering; Distributed software development; Kravställning; Agila metoder; Mjukvaruutveckling; Enterprisearkitektur; Global mjukvaruutveckling; Global kravställning; Distribuerad mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : Requirements engineering remains an important discipline to reduce costs, development times and improve quality in software engineering projects. With Agile methods gaining prominence in a rapidly globalized world, many requirements engineering efforts are today made in distributed contexts, with both teams and stakeholders being separated by physical and organisational distances. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Investments : Sustainability reporting from the institutionalinvestors point of view

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Sofia Blomström; Sofie Bokfors; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; non-financial reporting; ESG; institutional investors; financial policy; Hållbarhetsrapportering; icke-finansiell rapportering; ESG; institutionella investerare; finanspolicy;

  Sammanfattning : This thesis examines the type of Environmental, Social, and Governance (ESG) information that institutional investors seek when making and monitoring investment decisions, as well as the possibilities for this information to be presented in sustainability reports. As a basis, twelve semi-structured interviews were conducted with Swedish state institutional fund holders in the category regions and municipalities. LÄS MER