Sökning: "examensarbete industriell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden examensarbete industriell ekonomi.

 1. 1. Produktivitetsmätning i tjänstemannasektorn och tillämpning av agila arbetssättProductivity measurement in the white-collar division and application of agile project management

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Ishwaaq Mohamuud; Conny Wan; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom industriell ekonomi och produktion som genomfördes på Scanias motormontering. Scanias produktion är beprövad och standarder har etablerats över en lång tid. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Visualizing potential for improvements in the information flow for road haulages : Exploratory case study on two Swedish road haulage firms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Yones Khateeb; Mahmoud Atta; [2022]
  Nyckelord :Information flow; communication channels; haulage operation; inefficiency; root causes; Informationsflöde; kommunikationskanaler; vägtransportföretag åkeri ; Ineffektivitet; rotorsaker;

  Sammanfattning : Background: The understanding of the inefficiencies that the road haulages suffer from is more important than ever, specifically in today's society where the environmental problems and technological development are rapidly increasing. The perception of the inefficiencies could support road haulage firms to improve their operations. LÄS MER

 4. 4. Barriers of implementing circularity and Industry 4.0 related solutions : From the perspective of a manufacturer of food processing equipment

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Gijs Pieter Gerrits; Máni Sveinn Þorsteinsson; [2022]
  Nyckelord :Circular Economy; Industry 4.0; food industry; food manufacturing; case study; Cirkulär ekonomi; Industri 4.0; livsmedelsindustri; livsmedelstillverkning; fallstudie;

  Sammanfattning : As environmental and social challenges have increasingly become more pressing in recent years, the concept of Circular Economy (CE) has gained a lot of traction with scholars. However its adoption in the practical world is not far along and companies therefore struggle with understanding and implementing CE. LÄS MER

 5. 5. Bilfria Gaturum : En Förbättrad Livsmiljö i Staden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Joachim Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Urban Design; Delaktig Design; Urban Hållbarhet; Social Hållbarhet; Gestaltad Livsmiljö; Pop-up; Modulärt system; Produktdesign; Industridesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om en undersökning hur gatorna i de centrala delarna av Gävle kan se ut när personbilen inte längre är ett fokus i stadsutvecklingen. Gävle är en växande stad, vilket gör att det är viktigt att utnyttja ytor som finns inom stadens områden, då de är begränsade. LÄS MER