Sökning: "examensarbete industriell ekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden examensarbete industriell ekonomi.

 1. 1. Framtidens arbetsplats : Hur kan förutsättningarna för distansarbete hemifrån förbättras?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Andreas Berggren; [2021]
  Nyckelord :Compact living; remote work; teleworking; furniture design; design; desk; future workplace.; Compact living; möveldesign; design; skrivbord; arbetsyta; hemarbete; distansarbete; flexibelt arbete; arbetsbord.;

  Sammanfattning : Trenden är tydlig, vi arbetar flexiblare nu för tiden och det verkar vara början på en strukturomvandling av arbetsmarknaden, det har blivit extra tydligt under Covid-19 pandemin. De absolut flesta som arbetar på distans arbetar hemifrån och våra hem måste anpassas till dessa flexibla arbetsformer. LÄS MER

 2. 2. Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; beredningsarbete;

  Sammanfattning : Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Älskar, älskar inte : En studie om emotionell design från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Paulina Andersson; [2021]
  Nyckelord :Design for product attachment; emotional design; emotional durability; emotionally durable design; Emotionell design; emotionell hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gått ut på att utforska designbegreppet emotionell design i teori och praktik för att undersöka och exemplifiera hur emotionell design kan användas som ett strategiskt verktyg i syfte att förlänga produkters livslängd, och därmed dämpa konsumtionstakten av ekologiskt hållbarhetsmässiga skäl. Konsumtion är en vital del av den globala ekonomin, men med den höga konsumtionstakt vi idag håller så förbrukas jordens resurser i snabbare takt än de hinner återskapas. LÄS MER

 4. 4. Will the Kodak Decline Reappear in the Automotive Industry? : An investigation of how incumbent automobile manufacturers can manage the ongoing transition towards electric vehicles

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Abtin Hajiakbar; Dian Tokhmpash Norouzi; [2021]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Strategic Management; Transition Management; R D Management; Elektriska fordon; Strategic Management; Transition Management; R D Management;

  Sammanfattning : Today, the automotive industry is facing a transition from internal combustion engines to electric vehicles due to demand changes and sustainability concerns. As a result, new actors have entered the automobile market and gained market shares in the EV sector. LÄS MER

 5. 5. Is There a Perfect Leader in Change? : Transformational and Servant Leadership in Agile Transformation

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Elin Lundström; Filsan Mohamed Yusuf; [2021]
  Nyckelord :Change; Leadership; Leadership challenges; Agile transformations; Transformational leadership; Servant leadership; Förändring; Ledarskap; Ledarskapsutmaningar; Agila förändringar; Transformativt ledarskap; Tjänande ledarskap;

  Sammanfattning : The current environment of the automotive industry is affected by new technologies, growing market dynamics, increasing demands from customers, and regulations such as sustainability requirements. To handle rapid changes many firms are leaning towards a more agile and flexible way of working. LÄS MER