Sökning: "examensarbete informationssystem"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden examensarbete informationssystem.

 1. 1. Exploring the non-technical challenges : A case study of identity and access management projects

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Pontus Engström; [2019]
  Nyckelord :IAM-project; IS IT project; project management; organizational change; challenges; IAM projekt; IS IT projekt; projektledning; organisatoriska förändringar; utmaningar;

  Sammanfattning : The implementation of an Identity and Access Management (IAM) solution is a complex process to manage, consuming multiple years and involves organizational changes. In its nature, several challenges tend to appear to different stakeholders involved in the process. LÄS MER

 2. 2. Analys av brandstationslokalisering - En fallstudie om Jönköpings nya brandstation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Robin Hagman; Anna Hillberg; [2019]
  Nyckelord :Blåljuslogistik; Räddningstjänst; Geografiska informationssystem; GIS; Location-Allocation; Network Analyst; Emergency response system; Emergency response management; Emergency service; Emergency service management;

  Sammanfattning : I och med urbaniseringen i det svenska samhället har många städer vuxit och utvecklats till storstäder. Storstäder har många utmaningar, allt ifrån att det ska finnas jobb och bostadsmöjligheter så måste även infrastrukturen i form av transportmöjligheter utvecklas i takt med befolkningsökningen. LÄS MER

 3. 3. GIS för att analysera risker och sårbarheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Moa Sjöholm; [2019]
  Nyckelord :GIS; GIS-analyser; Karteringar; Risk- och sårbarhetsanalys; Kommuner; Föreskrift 2015:5 MSBFS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Samhället med dess invånare och infrastruktur är utsatt för ett flertal risker och sårbarheter. Enligt lag är kommunerna skyldiga att identifiera vilka risker och sårbarheter som existerar inom kommunens geografiska område. LÄS MER

 4. 4. Kundportal

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Martin Karelius; [2019]
  Nyckelord :ASPNET; C#; Portal; Middleware; SQL;

  Sammanfattning : Dynamic Precision is a company in Herrljunga focused on electronics. A branch of Dynamic Precision is repairs of electronic equipment from third party companies and they send electronic equipment from their end-customers to Dynamic Precision that repair the units and then return them, usually direct to the end-customer. LÄS MER

 5. 5. Impacts of future sea level rise and high water on roads, railways and environmental objects: a GIS analysis of the potential effects of increasing sea levels and highest projected high water in Scania, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Emilie Jideblad Arnesten; [2019]
  Nyckelord :geography; Geographical Information Systems; GIS; sea level; sea level rise; climate change; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : This study uses GIS analyses to investigate the risk that increasing sea levels and highest projected highwater pose by increasing the risk of inundation on state-owned roads and railways as well as environmental objects in their side areas. This is done through an assessment of sea level rise projections and a risk analysis, which points out where vulnerable features are located and provides timeframes and durations for the risk. LÄS MER