Sökning: "examensarbete ingenjör"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden examensarbete ingenjör.

 1. 1. Towards topology-aware Variational Auto-Encoders : from InvMap-VAE to Witness Simplicial VAE

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Aniss Aiman Medbouhi; [2022]
  Nyckelord :Variational Auto-Encoder; Nonlinear dimensionality reduction; Generative model; Inverse projection; Computational topology; Algorithmic topology; Topological Data Analysis; Data visualisation; Unsupervised representation learning; Topological machine learning; Betti number; Simplicial complex; Witness complex; Simplicial map; Simplicial regularization.; Variations autokodare; Ickelinjär dimensionalitetsreducering; Generativ modell; Invers projektion; Beräkningstopologi; Algoritmisk topologi; Topologisk Data Analys; Datavisualisering; Oövervakat representationsinlärning; Topologisk maskininlärning; Betti-nummer; Simplicielt komplex; Vittneskomplex; Simpliciel avbildning; Simpliciel regularisering.;

  Sammanfattning : Variational Auto-Encoders (VAEs) are one of the most famous deep generative models. After showing that standard VAEs may not preserve the topology, that is the shape of the data, between the input and the latent space, we tried to modify them so that the topology is preserved. LÄS MER

 2. 2. Validating results from the Molten Salt Reactor Experiment by use of turbulent CFD simulations : A study of a modified U-tube shell-and-tube primary heat exchanger and radiator with molten salts

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Rymdteknik

  Författare :Malcolm Akner; [2021]
  Nyckelord :CFD; MSRE; CAD; CHT; experiment; molten; liquid; salt; fluid mechanics; mechanics; fluid; LTU; nuclear; reactor; nuclear reactor; generation four; generation IV; copenhagen atomics; copenhagen; atomics; space engineering; space; engineering; aerospace; thesis; master s thesis; master s; Malcolm; Akner; Erik; CFD; MSRE; CAD; CHT; flytande; salt; strömningslära; strömningsmekanik; fluid; fluidmekanik; LTU; kärnreaktor; generation fyra; generation IV; copenhagen atomics; rymdteknik; flygteknik; ingenjör; civilingenjör; examensarbete; Malcolm; Akner; Erik;

  Sammanfattning : Background Nuclear reactors utilizing molten fuels rather than solid fuels show a massive advantage in energy yield, waste handling and safety features. The only successful reactor utilizing a molten fuel was called the ‘Molten Salt Reactor Experiment’ (MSRE), built and operated in the Oak Ridge national laboratory (ORNL) in Tennessee, U.S.A. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av kaffemaskin för event

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Ankartoft; [2016]
  Nyckelord :design; produktutveckling; maskinteknik; konceptutveckling; kaffemaskin; utveckling; event; designingenjör; ingenjör; industridesign;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört av Robin Ankartoft som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB, beläget i Arvika. Företaget har sökt ett konceptförslag på en kaffemaskin för event. LÄS MER

 4. 4. Developer’s time spent in a software project part using the SGD framework

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Simon Ciesluk; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resource management is important for software projects to be successful. Time is one of these resources that needs to be managed. To do this you need to know how time resources are spent. Currently the existence of published material on time resources spent in a software project is almost none. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar : Ett första utkast för kontorsarbetsplatser

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ulrika Johansson; [2015]
  Nyckelord :Användarvänlighet; användbarhet; applikation; app; arbetsmiljö; bedömningsverktyg; belastningsergonomi; belastningsskaderisker; ergonomi; gränssnitt; MTO; ”människa-teknik-organisation”; riskbedömning; SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete; kontorsarbetsplatser; dataarbetsplatser;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står användare, teknik och organisation i fokus.Utgångspunkten har varit att modern teknik borde användas i större utsträckning inom företagshälsan. LÄS MER