Sökning: "examensarbete ingenjör"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete ingenjör.

 1. 1. Utveckling av kaffemaskin för event

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Ankartoft; [2016]
  Nyckelord :design; produktutveckling; maskinteknik; konceptutveckling; kaffemaskin; utveckling; event; designingenjör; ingenjör; industridesign;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört av Robin Ankartoft som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB, beläget i Arvika. Företaget har sökt ett konceptförslag på en kaffemaskin för event. LÄS MER

 2. 2. Developer’s time spent in a software project part using the SGD framework

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Simon Ciesluk; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resource management is important for software projects to be successful. Time is one of these resources that needs to be managed. To do this you need to know how time resources are spent. Currently the existence of published material on time resources spent in a software project is almost none. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar : Ett första utkast för kontorsarbetsplatser

  Magister-uppsats, KTH/Ergonomi

  Författare :Ulrika Johansson; [2015]
  Nyckelord :Användarvänlighet; användbarhet; applikation; app; arbetsmiljö; bedömningsverktyg; belastningsergonomi; belastningsskaderisker; ergonomi; gränssnitt; MTO; ”människa-teknik-organisation”; riskbedömning; SAM; systematiskt arbetsmiljöarbete; kontorsarbetsplatser; dataarbetsplatser;

  Sammanfattning : I detta examensarbete, som består i att identifiera ett lämpligt innehåll samt ta fram ett första utkast till en mobilapplikation för arbetsmiljökartläggningar, står användare, teknik och organisation i fokus.Utgångspunkten har varit att modern teknik borde användas i större utsträckning inom företagshälsan. LÄS MER

 4. 4. Nuclear Fuel Bundle Design Optimization using a Simplex Method

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kärnfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Anders Haulin; [2014]
  Nyckelord :Optimization; Simplex; BWR; Fuel Bundle; Nuclear Power.; Physics and Astronomy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A strategy for nuclear fuel bundle design optimization in boiling water reactors(BWRs), using a simplex method, is presented and examined. The objective of the study is to see how an automatic optimization scheme can create nuclear designs for use in BWR fuel bundles and how the scheme can be improved. LÄS MER

 5. 5. Produktionsutrustning för rörunderhåll

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Oskar Hammare; Martin Sandin; [2012]
  Nyckelord :Produktionsutrustning; rör; svets; maskinteknik; areva; ingenjör; ultraljud; blästring;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att införskaffa lämplig utrustning till förbearbetning och oförstörande provning. Utrustningen ska användas till rör som svetsas på insidan. Arbetsgivare är Areva Uddcomb i Karlskrona. Vi har använts oss av metoder från Fredy Olson. LÄS MER